Jak by se mělo Česko postavit k válečným uprchlíkům z Blízkého východu? A jak k ekonomickým migrantům?

Jak by se mělo Česko postavit k válečným uprchlíkům z Blízkého východu? A jak k ekonomickým migrantům?

Hana Gawlasová
Hana Gawlasová
partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs
Integrita, soucit a solidarita jsou základní hodnoty lidské společnosti, která chce dlouhodobě přežít a rozvíjet se. Uprchlíky je třeba přijmout s vědomím, co jsme pro ně schopni a ochotni udělat. A překonat strach společnosti uprchlíky přijímající.
Jan Žůrek
Jan Žůrek
prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
Vlny uprchlíků vyvolávají války a bída. Evropě se nepodaří je zastavit, pouze částečně regulovat jejich množství. Nezbude než uprchlíky přes všechny komplikace postupně integrovat.
Martin Štrupl
Martin Štrupl
generální ředitel Hamé
Z pozice trpaslíka náš postoj ke konfliktům nebude významný. Za migranty jsou odpovědné USA svou nesmyslnou zahraniční politikou a rozvrácením tamních režimů. Měli by tedy být odpovědni i za řešení současných problémů.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Pokusit se rozlišit, přijmout politické, dobře vybrat mezi ekonomickými (imigraci potřebujeme, ale takovou co nám může skutečně pomoci...). Poskytovat jen časově (velmi) omezenou finanční podporu. Ale hlavně (efektivně!) pomáhat v původních zemích.
Petr Karásek
Petr Karásek
generální ředitel Tatra Trucks
Matematika říká, že dělením (tedy i dělením se o něco s někým) žádná přidaná hodnota ani pokrok nevznikají. Pokrok a blahobyt naopak přináší rozvoj znalostí a hlavně osobní píle každého jednotlivce, což platí obecně pro Evropu, Afriku i třeba marťany.
Dalibor Dědek
Dalibor Dědek
podnikatel
Rozhodně bychom jim měli pomoci. Ale musí být v rámci EU stanovena jasná pravidla a ten, kdo by pomoc zneužil nebo by se jinak nepřizpůsobil, by měl být neprodleně vykázán.
Martin Hutař
Martin Hutař
jednatel ve společnosti PRO-BIO
Jsme členy EU, takže musíme postupovat společně. Nejde mezi těmito skupinami dělat rozdíly. Na druhou stranu je potřeba imigrantům dát přísná zákonná pravidla tak, abychom za několik let nemuseli přistupovat na jejich zvyklosti pro nás nepřijatelné.
Jindřich Fikar
Jindřich Fikar
majitel čokoládovny Fikar
Pokud bude jednou v Evropě válka, tak mezi zeměmi s muslimskou většinou a těmi, kde muslimové a jejich nohsledi nebudou vládnout. Pustit, ale žádné finanční dary, jediné porušení zákona a zpět domů. Hned poznáme, kdo je ekonomický migrant. A pouze rodiny.
Dan Jiránek
Dan Jiránek
Bývalý předseda Svazu měst a obcí ČR
Přesně podle platných evropských pravidel. První bezpečná země EU zahájí azylové řízení. Ekonomické migranty bychom si měli vybírat podle jasných a předem známých kritérií.
Josef Jeleček
Josef Jeleček
generální ředitel firmy Tedom
Není to tak historicky dávno, kdy naši ekonomičtí emigranti taky potřebovali pomoc. Je tedy naší povinností se k tomu postavit čelem. Avšak v rámci EU bychom měli stanovit jasná pravidla chování a vyžadovat jejich dodržování.
Martin Lipert
Martin Lipert
zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s.r.o.
Ebola, ptačí chřipka a dneska uprchlíci ze Sýrie. Všechno je to mediální problém. Kolik ročně žádá o azyl Syřanů vs. Ukrajinců či Vietnamců ?
Každopádně čelem. Myslím, že pokud pro někoho jsou v jeho zemi podmínky z jakéhokoliv důvodu natolik neúnosné, že tam nemůže nadále žít, tak by měl mít šanci najít zemi novou.
Barbora Daňková
Barbora Daňková
jednatelka pro vývoj diagnostických produktů, jednatelka TCC online
Není to tak dávno, kdy i od nás utíkali lidé do jiných zemí a očekávali tam šanci na lepší život. A to jim většinou nešlo o holý život. Měli bychom se tedy zachovat tak, jak bychom očekávali od jiných, kdybychom sami byli v nouzi.
Radim Bureš
Radim Bureš
manažer oddělení forenzních služeb a podpory integrity EY
Hlavně bez hysterie. A snažit se přispět k řešení situace v místě jejich původu. Nicméně imigranti nepředstavují pro ČR skutečný problém.
Dlouholetá zkušenost přírody říká, že tak jako rostliny, keře, stromy a zvířata mají na Zemi své oblasti přirozeného výskytu, měli by i lidé žít v oblastech, kde se narodili a kam svým chováním, kulturou a zvyky patří.
Kvido Štěpánek
Kvido Štěpánek
byznysmen a majitel firmy Isolit‑Bravo
Jestliže k nám proudí uprchlíci ze zemí, kde dětem usekávají ruce mačetou, je nutné je přijímat. Ale: jediné dlouhodobé řešení je v takových zemích stav narovnat. A to je nevyhnutelně nový kolonializmus.
Šárka Litvinová
Šárka Litvinová
spolumajitelka společnosti Asiana
K oběma skupinám bychom se měli postavit jako civilizovaná země s pudem sebezáchovy. Způsob, jak pomoci lidem v nouzi, ale zároveň zajistit bezpečí a prosperitu vlastním obyvatelům, je zodpovědností naší vlády. Spoléhám na její rozvahu.
Je lidskou přirozeností, že se bojíme všeho, co je jiné, nové a neznámé. Ne vše, co je nám lidem přirozené, je také dobré. Václav Havel řekl:"Utrpení každé lidské bytosti se týká každé lidské bytosti." Toto by mohlo být východisko do další debaty.
Související