2 minuty čtení
Když se Asociace pro kapitálový trh ČR loni ve svém průzkumu ptala lidí na to, co bylo jejich nejlepší životní investicí, jednoznačným vítězem...
Nemovitosti

Ilustrace: Nemovitosti

Češi nechtějí spoléhat na stát a nákupem bydlení se připravují na důchod, neboť jde o investici s poměrně nízkým rizikem. Pokud ale nemáte přímo na koupi bytu nebo domu, přesto můžete do nemovitostí investovat. Stačí k tomu pár stokorun měsíčně. V posledních letech přibývá společností, které takové investice umožňují. Jde o start-upy využívající velkého zájmu menších střadatelů, jimž umožňují například poskytnout developerovi úvěr na výstavbu nemovitosti a tím se podílet na splátkách úroků. Některé start-upy nabízí zase možnost podílet se na zisku z pronájmu nemovitostí. Do těchto start-upů často vstupují velké bankovní domy, nebo je rovnou samy zakládají. Snižují tak riziko, které v nově založených firmách může drobný střadatel vidět.

Investice do nemovitostí lze rozdělit na tři základní druhy:

Nákup nemovitosti: Sem patří přímý nákup nemovitosti ať již k vlastnímu bydlení, přeprodeji nebo k pronajímání. V případě vlastního bydlení tak za předpokladu růstu cen nemovitostí budou mít majitelé v době odchodu do penze možnost byt výhodně odprodat, odstěhovat se například na chalupu, jak je nyní v trendu, a ze získaných peněz dožít. Lze ale také nakupovat s cílem přeprodávat, k čemuž lze využít například služeb start-upu FlatZone. Třetí možností je nákup za účelem pronájmu, zde už lze využít služeb řady zprostředkovatelů, kdy někteří mohou za poplatek převzít část rizika spojeného s nájemníky. Patří sem služby Airbnb, TvůjSprávce nebo Ideální nájemce.

Fondy nemovitostí: Sem se řadí jak nemovitostní fondy, tak realitní investiční fondy. Nemovitostní fondy fungují tak, že mají ve správě nemovitosti, které pronajímají. Investor pak vložením svých peněz do fondu získává nárok podílet se na výnosech z pronájmu těchto nemovitostí. Existují fondy pro kvalifikované investory, kdy je zpravidla podmínkou vklad alespoň ve výši milionu korun, ale i retailové fondy, kdy lze investovat i pár stokorunami měsíčně. Realitní investiční fondy fungují tak, že investor si může na burze koupit jejich akcie, kromě případného výnosu daného růstem akcií tyto fondy vyplácí i dividendu.

Nové platformy: Start-upy se začaly zakusovat i do realitního byznysu. Snaží se zacílit především na mladé lidi, kteří chtějí investovat jednoduše s využitím digitálních technologií či pokročilých algoritmů k vyhledávání vhodných bytů. Tyto firmy fungují převážně na dvojím principu. Některé nabízí možnost podílet se na půjčkách developerům na výstavbu nemovitostí. Jde v podstatě o takzvaný crowdfunding. Druhou možností je výkup bytů start-upem a jejich následné pronajmutí. K tomu se využijí právě peníze investorů a odměnou jim je podíl na výnosu z nájmu. Riziko těchto start-upů je především v tom, zdali dokážou získat dostatek investorů na začátku a budou schopné dobře vyjednávat úvěry s developery nebo efektivně spravovat bytový fond určený k pronajímání. Do řady start-upů tak vstupují bankovní domy, které mají zájem na nových technologiích a na oplátku poskytují důvěryhodnost svého jména. Patří sem české start-upy Upvest, Crofungo, Lusq a Investown.