Podnikatelsky nejatraktivnějším městem v Česku se stalo Brno. Stříbrnou příčku obsadila Plzeň, bronz bere Ostrava. Vyplývá to z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál českých měst a obcí.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozší­řenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Ve výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji zdejšího podnikatelského prostředí. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Co rozhodlo o vítězi

O vítězství jihomoravské metropole se zasloužil vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání. Brnu pomohlo, že při celorepublikovém srovnání má velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, navíc jejich množství meziročně velmi výrazně narůstá. Ve městě se myslí na elektromobilitu, alespoň to dokládá vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro vozy s baterií, přičemž jejich počet je velmi vysoký i při přepočtu na 100 firem. Příslibem pro rozvoj pracovního trhu i do budoucna je rovněž nárůst počtu obyvatel.

V přístupu veřejné správy dosáhlo statutární město Brno skvělého výsledku v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak kvalitně a jak rychle odpovídají místně příslušné živnostenské úřady. Město vynakládá dostatek financí zejména na veřejnou dopravu.

Celorepublikové pořadí – Město pro byznys 2023

„Myslím, že ocenění potěší všechny, kteří pracují na tom, aby město bylo dobrým místem pro život po všech stránkách, nejenom pro podnikatelskou veřejnost. Velmi spolupracujeme s firmami, které v Brně vytvářejí významný podíl na pracovním trhu. Měli jsme nedávno setkání, na kterém se řešila podpora vzdělávání v technických oborech. Chceme společnými silami s Jihomoravským krajem vytvořit platformu pro to, aby se studenti mohli lépe orientovat v technických oborech a aby si je také vybírali, protože Brno je a bude městem techniky, kde se tvoří vysoká přidaná hodnota. A k tomu potřebujeme vzdělané lidi,“ říká zastupitelka Anna Putnová.

O vítězství moravské metropole se zasloužil vstřícný přístup radnice k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání.

Různé cesty na stupně vítězů

Plzni na druhou příčku pomohlo, že má z pohledu podnikatelů kvalitní webové stránky, na nichž naleznou v přehledné podobě vše potřebné pro komunikaci s úřadem, ale také řadu dalších informací a odkazů, které mohou pomoci například při zakládání živnosti.

Uhlíkovou stopou se česká města doposud příliš nezabývala. Změřit si ji doposud nechala jen desetina.

Rozvoj podnikání v západočeské metropoli podporuje rovněž dobrá dopravní dostupnost. Nárůst počtu obyvatel je jeden z nejvyšších v republice, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Ve městě je velmi vysoký podíl firem nad 250 zaměstnanců na celkovém počtu ekonomických subjektů.

Bronzová Ostrava se může pochlubit velmi vysokým počtem právnických osob v přepočtu na 1000 obyvatel. Podnikatele těší relativní dostatek volných pracovních míst. Radnice vynakládá nadprů­měrně vysoké množství peněz na ve­řejnou dopravu, ale také na kulturu. Pokud jde o přístup veřejné správy, ocenění zaslouží vysoký skóring úředních hodin, tedy počet hodin, během nichž si podnikatelé vyřídí vše potřebné pro své firmy.

Uhlíková stopa měst

Při slavnostním předávání cen byl zveřejněn rovněž doprovodný výzkum Města pro byznys zaměřený na snižování uhlíkové stopy. Doložil, že města v Česku se zatím touto problematikou příliš intenzivně nezabývala. Svou uhlíkovou stopu si nechala například v minulosti změřit jen desetina obcí.

I to se ale nyní mění. Dvě třetiny obcí plánují v nejbližších letech významné investice na zmírnění dopadů fungování komunity na změnu klimatu.

Související