O výstavbě nových jaderných zdrojů se v České republice mluví mnoho let. Důvod je jednoduchý – neobejdeme se bez nich. Pomohou nám v energetické soběstačnosti a také se splněním klimatických cílů. Současně ale nemůžeme opomenout ani jejich výrazný ekonomický efekt, a to jak na regionální, tak na národní úrovni. Takový projekt je totiž nejen příležitostí, jak zvýšit životní úroveň v regionu, ale současně jak pozvednout české inženýrství, podpořit lokální stavitelství, vytvořit know-how s exportním potenciálem a přilákat více zájemců o studium technických oborů.

Aby se ale výstavba nových jaderných zdrojů skutečně stala impulzem pro lokální rozvoj, český průmysl potřebuje důstojnou pozici.

Například pokud jde o stavební část, naši domácí dodavatelé nemohou být v roli pouhých řízených subdodavatelů ve třetí a čtvrté řadě. České firmy by měly být součástí vrcholového řízení projektu. Jedině tak budou schopny řídit a realizovat podobně náročné projekty na mezinárodní úrovni. Zapojení místních společností má pro Českou republiku i další výhodu – po dokončení projektu nikam neodejdou, odpovědnost za výsledek a reputace z průběhu realizace tak pro ně budou důležité s ohledem na další potenciální zákazníky. Z takového partnerství bude ale samozřejmě benefitovat i zahraniční stavební dodavatel, protože tuzemské firmy znají místní specifika, legislativu a orientují se ve využití lokálních zdrojů pro plynulou výstavbu.

Již v minulosti to české firmy zvládly. Není mnoho zemí na světě, které byly a dle mého názoru jsou schopny postavit tak rozsáhlou a technicky náročnou stavbu, jakou je jaderná elektrárna. Důkazem toho jsou již realizované jaderné elektrárny na území České republiky. A zvládneme to znovu. Jen musíme dostat šanci. A česká vláda by měla být náš největší podporovatel, protože úspěšná realizace pro všechny strany by měla být i její cíl.

Související