Naše vláda se minulý týden sešla, aby projednala věcný záměr novely stavebního zákona. Stavební právo je materie hodně zpolitizovaná a vypadá to, že každý politik ví, jaký má stavební zákon být, aby se povolovaly rychle byty i dálnice. Bohužel, zatím se to ještě nikomu nepodařilo uvést do praxe, a tak se v naší zemi staví stále pomalu.

A proč vlastně vláda jedná o věcné novele zákona, jehož nové znění parlament schválil sotva před rokem? Platný a účinný je pořád ještě starý stavební zákon z roku 2006. Předchozí politické vedení státu připravilo nový stavební zákon, který parlament přijal loni a který měl nabýt účinnosti z největší části od 1. července 2023. Současná vláda se rozhodla tento nový stavební zákon změnit a nechala jeho účinnost ještě více odložit do té doby, než bude mít čas zákon přepracovat. K tomuto cíli má směřovat právě věcná novela.

V oblasti povolování staveb se hlavní třecí plochou stalo to, jaký orgán státní správy nebo samosprávy má vydávat jaké rozhodnutí a jestli bude stačit jedno rozhodnutí, nebo jsou tu agendy a úřady tak veledůležité, že i ty musí také rozhodnout, než investor začne stavět. Veřejná debata je tak vyhrocená, až se v ní ztrácí jedno velké pozitivum, na kterém se jak minulá, tak stávající politická reprezentace shoduje. Před zahájením stavby bylo nutné po desetiletí získat obvykle dvě povolení. Nejprve muselo být v územním řízení vydáno územní rozhodnutí, kterým se stavba umísťovala v území. Posléze pro realizaci stavby bylo nutné získat v dalším řízení stavební povolení. Nové stavební právo má právě v tomto přinést radikální změnu: Jedno řízení a na jeho konci jedno povolení, které bude stačit namísto dosavadního územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Související

Odstranění dvoustupňového povolování přinese úlevu nejen stavebníkům, ale i správním orgánům a justici, neboť i případné odvolání a soudní přezkum se bude řešit pouze jednou ve vztahu k jednomu rozhodnutí. K větší rychlosti povolování staveb by mohlo přispět i zvláštní zrychlené řízení, ve kterém bude vydáno povolení, pokud stavba splňuje požadavky stavebního zákona a všichni účastníci řízení s ní souhlasí.

Zdá se to jednoduché. Politické diskuse stavební řízení nezrychlí, ale jedno povolení investorům prospěje. Jenže my jsme po letech diskusí o novém stavebním právu stále v situaci, že není zcela jasné, kdy se ho dočkáme.

Související