Ke státem garantovaným značkám, jako jsou Klasa nebo Regionální potravina, by už příští rok na jaře mohla přibýt další. Tentokrát ale nebude určena jen potravinářům. Novou certifikaci a označení Česká rodinná firma by mohly získat společnosti, na jejichž vzniku se významnou měrou podílí členové jedné rodiny.

"Zákazníci už dnes vnímají rodinné firmy jako stabilní dodavatele a obchodníky s vyšším očekáváním kvality. Tento přehled tak napomůže jejich lepší orientaci na trhu," říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler. Má jít podle něj o prestižní certifikaci úspěchu, tradice a spolehlivosti.

Plán na zavedení certifikace a značky navazuje na nedávno přijatou definici rodinného podnikání, podle níž se za rodinnou korporaci považuje společnost, kde většinu společníků tvoří členové jedné rodiny a alespoň jeden člen rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv. Certifikace ani užívání značky ale nemají být povinné, zda se je firmy rozhodnou využít, má být jen na jejich uvážení.

Hodnotit se bude i morální kredit

Vznik certifikace a značky iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Rodinné firmy se podle ní vyznačují vysokou odolností v době krizí a vysokou společenskou odpovědností. Mají totiž jiné priority než firmy řízené manažery. Více si zakládají na svém dobrém jménu.

Značka Česká rodinná firma má být mezikrok k podpoře investic a vzdělávání, kterou pro tento typ firem chystá vláda.

Má jít navíc o nezbytný mezikrok k podpoře investic a vzdělávání, kterou pro tento typ firem chystá vláda. "Pro tyto účely musí vzniknout mechanismus, který bude u firem posuzovat rodinnost," vysvětluje Libor Musil, člen představenstva asociace malých a středních podniků a majitel rodinné stavební firmy LIKO-S.

Důležitou součástí certifikace podle něj bude i přistoupení podnikatelů k etickému kodexu rodinného podnikání. "České rodinné firmy vychovávající další generaci našich podnikatelů by měly být tím nejlepším vzorem odpovědného podnikání jak ve vztahu k obchodním partnerům a zaměstnancům, tak k lokalitě, naší zemi a životnímu prostředí," zdůrazňuje Musil.

Jak přesně se bude rodinný charakter firem hodnotit, zatím není úplně jasné. Podle plánů ministerstva průmyslu a obchodu by měl být co nejméně administrativně náročný. Mohl by běžet například přes web BusinessInfo.cz, který resort provozuje společně s agenturou CzechTrade.

"Předpokládáme, že by podnik měl doložit například údaje k vlastnické struktuře, předmět podnikání, čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků a podobně," popisuje Štěpánka Filipová z ministerstva průmyslu a obchodu. O tom, kdo certifikaci a značku získá, by rozhodoval registrační výbor složený ze zástupců ministerstva a podnikatelských svazů.

Značek je příliš, jejich efekt nejistý

Podnikatelé snahu státu a asociace většinou vítají. "Plán na zavedení značky a certifikace vnímám pozitivně. Určitě se o ni budeme ucházet," říká majitel stavebnin Pro-Doma Josef Mařinec.

Slibují si od ní především marketingovou podporu a garanci kvality. Její největší využití očekávají v oblasti potravinářství, už méně ale například u technologických firem, kde zákazníci spíše slyší na známost a velikost podniku.

Avšak i mezi podnikateli se najdou takoví, kteří novince příliš nevěří. "Těchto značek je už spousta a většinou nemají žádné opodstatnění. Pokud je to další značka jako například Czech Made, která nikomu nic neříká a nepomáhá, je to zbytečné," míní ředitel společnosti Isolit-Bravo Kvido Štěpánek.

Jak se navíc ukazuje, ani zavedené značky nemusí stoprocentně garantovat kvalitu.

Označení Czech Made tak například v minulosti získala dětská výživa Deva, ve které později našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce zdraví nebezpečné dusičnany. Podobně na tom v minulosti byly také dětské bačkory Profin-C, které sice získaly značku kvality Žirafa, ale přitom podle akreditované zkušebny ničily dětskou nohu.

Také mezi potravinami se státem garantovaným označením se někdy najdou takové, které nesplňují předepsané požadavky. Loni tak například Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila dvě šarže výrobků se značkou Regionální potravina, které nesplňovaly pravidla pro jakost, a jednu šarži se špatným označením.

I u novinky určené rodinným firmám se odborníci obávají zneužívání. "Lze očekávat, že se po zavedení nové značky na trhu objeví účelově vytvořené struktury rodinného podnikání. Ty se budou snažit naplnit definici dle vládního nařízení s cílem získat podporu či zvýhodnění," varuje partner KPMG Legal Martin Hrdlík. Pokud taková společnost sice formálně naplní znaky rodinného podnikání, ale veřejnost ji jako rodinnou v reálu vnímat nebude, může to vést k devalvaci státem garantované značky. To sníží její přínos pro ostatní.

Bude ale záležet na tom, jaká kritéria a mechanismy kontroly stát pro posuzování rodinných firem stanoví. S některými tipy při­chází i sami podnikatelé. "Jedním z kri­térií by mohlo být 100 procent firmy ve vlastnictví rodinných příslušníků a také doba působnosti na českém trhu. Nicméně budou zapotřebí i ekonomická kritéria," doporučuje Josef Mařinec.

Podle Štěpánka by bylo dobré, aby státem garantovanou značku mohli podnikatelé získat bezplatně nebo jen s minimálními náklady. "Pokud to bude stát nad 30 tisíc korun, je to zbytečně drahé a ruce pryč," říká.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

Související