Dobrá infrastruktura, vysoké zastoupení velkých zaměstnavatelů, dostatek studentů v odborném vzdělávání a vstřícní úředníci. Tyto trumfy vynesly Humpolec na první místo průzkumu Město pro byznys roku 2013. Prvenství si přitom Humpolec odnesl už v roce 2008, kdy se srovnávací průzkum týdeníku Ekonom konal poprvé. Ani letošní vítězství není nijak šokující, Humpolec se umisťoval na předních příčkách i v minulých letech a radnice na vztazích s podnikateli vytrvale pracuje.

 

Na druhém místě se letos umístila středočeská Příbram, na třetím pak východočeská Dobruška, která tuto pozici obsadila i v loňském ročníku.

 

Starosta Humpolce Jiří Kučera věří, že ocenění pomůže k ještě lepšímu rozvoji vztahů obce s podnikateli. "V Humpolci je konzistentní řízení města už třiadvacet let. To může být jeden z důvodů našeho vítězství. Radnice také navázala dobrý kontakt s podnikateli. Snažíme se s nimi diskutovat," uvedl Kučera na slavnostním vyhlášení výsledků průzkumu, které se konalo ve středu 11. prosince v pražském Tančícím domě.

 

"Mezi dobré podmínky pro podnikatele můžeme v Humpolci řadit i podprůměrné ceny vodného a stočného a ve srovnání s průměrem republiky je pro podnikatele nižší i daň z nemovitosti," uvedl Ondřej Pivoňka, analytik agentury pro informace a analýzy Datank, která pro průzkum vyhodnocuje veškerá získaná data.

 

 

"Politika města v oblasti nastavování podnikatelských poplatků, především lázeňského či rekreačního, poplatku z ubytovací kapacity nebo za stánek patří v rámci České republiky k těm příznivějším," dodává Pivoňka.

 

Druhé Příbrami k dobrému výsledku pomohla skutečnost, že ve městě je vysoký počet učňů a studentů odborných škol, ve srovnání s republikovým průměrem je jich v tomto středočeském městě o téměř 30 procent více. Nadprůměrné jsou i úspěšnost v získávání evropských dotací, výdaje na veřejnou dopravu či likvidita. Dobré hospodaření radnice dokládají i nižší náklady na dluhovou službu.

 

Příbram je nicméně úspěšná také v jiných kritériích, jako jsou obsah webových stránek z hlediska podnikatelů, rozsah úředních hodin a rozsah služeb turistického a městského informačního centra. Daň z nemovitosti je pro podnikatele nastavena na nejnižší možnou úroveň a svou radnici hodnotili pozitivně podnikatelé rovněž v rámci průzkumu veřejného mínění.

 

Třetí Dobruška má v republikovém srovnání pátý nejvyšší počet úředních hodin. Podnikatelé oceňují odbornou kompetenci úředníků a rychlost vyřizování agendy. V Dobrušce jsou také nízké ceny stavebních pozemků. Tamější radnice dokáže bezproblémově splácet závazky, má nadprůměrné kapitálové výdaje a stejně jako Příbram podprůměrné náklady na dluhovou službu.

 

Právě údaje o hospodaření radnic jsou důležitou součástí celkového hodnocení v rámci průzkumu Město pro byznys. "Průměrné zadlužení všech obcí v České republice v roce 2012 v přepočtu na obyvatele činilo 6284 korun. Ze zadlužených krajů dosáhl nejnižšího průměrného zadlužení na obyvatele Kraj Vysočina, a to 3707 korun. Naopak nejvyššího zadlužení na obyvatele dosáhl Liberecký kraj s částkou 10 325 korun," uvedla Věra Kameníčková, vedoucí analytička společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, která zpracovává hodnotící kritéria.

 

Radnice se snaží

Hlavním cílem výzkumu, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom a jehož partnery jsou Komerční banka, Metrostav a Škoda Transportation, je vytvořit platformu pro diskusi na téma podpory především malého a středního podnikání. Letošní ročník ukázal, že mnoho radnic se skutečně snaží zlepšit přístup k podnikatelům.

 

Dokladem této snahy může být zvýšení průměrného rozsahu úředních hodin z 23 na 24,5 hodiny týdně. Podnikatelé ale zároveň oceňují, když jim radnice vychází vstříc i v hodinách, které více vyhovují jim a ne jen radnici. Podle posledního průzkumu se počet radnic, které umožňují schůzku s úředníkem i mimo úřední hodiny, rozšířil, byť nejde o žádné skokové navýšení.

 

Roste také povědomí o tom, jak důležitá je komunikace prostřednictvím internetových stránek. Za posledních pět let se počet radnic s webovými stránkami určenými pro podnikatele zvýšil o 70 procent, celkem jich je nyní 84.

 

"Zajímavý je také vývoj poplatků. Počet radnic, které nevybírají poplatek ze vstupného, stoupl ze 137 na 143. Poplatek za stánek nevybírala v roce 2011 jedna radnice, v roce 202 čtyři a v roce 2013 šest radnic," řekl Ondřej Pivoňka z agentury Datank.

 

Srovnávací výzkumu Město pro byznys hodnotil v letošním roce 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Obce jsou hodnoceny podle 42 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí: podnikatelské prostředí, u kterého se posuzuje 21 kritérií, a přístup veřejné správy, k němuž patří rovněž 21 kritérií. Právě druhou oblast kritérií mohou radnice samy bezprostředně ovlivnit, kromě zmíněných poplatků či webu je to třeba počet městských strážníků nebo rychlost vyřizování agendy.

 

Výzkumníci získávají více než 20 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, ministerstva nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Další údaje se získávají prostřednictvím vlastních šetření či telefonickým průzkumem mezi podnikateli.

 

Vstřícné úřady

Související