Služby duchovních koučů začaly vznikat již v 80. a 90. letech. Manažeři zjistili, že mnozí zaměstnanci, kteří by se neodvážili vyhledat služby terapeuta nebo se přihlásit do asistenčních programů nabízených firmou, se ochotně obrátí o pomoc na duchovního kouče.

Například společnost Tysson Foods s personálem v počtu 117 000 zaměstnává 120 duchovních koučů. Manažeři této firmy jsou přesvědčeni, že využití duchovních koučů pomáhá mimo jiné snižovat fluktuaci personálu. Další firmy využívají služeb externích specializovaných firem poskytujících duchovní kouče na podporu řešení konfliktních vztahů na pracovištích, s nimiž si manažeři nevědí rady.

Po vzoru tradičního modelu činnosti vojenských kaplanů tito duchovní koučové navštěvují kanceláře a výrobní provozy, hovoří s lidmi o přestávkách, rozdávají vizitky a pak s každým, kdo projeví zájem, hovoří mezi čtyřma očima. Jsou telefonicky k dosažení 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Na požádání přijdou do nemocnice, do restaurace nebo navštíví zaměstnance u něj doma a poskytují psychickou podporu a duchovní útěchu - pro zaměstnance zcela zdarma. Zasahují podle zkušeností zejména při vážných onemocněních v rodině, při manželských a finančních problémech, při ztrátě zaměstnání nebo při úmrtí v rodině. Veškeré informace, které se při své činnosti dozvědí, jsou povinni považovat za přísně důvěrné.

POTŘEBA DUCHOVNA


Růst zájmu o služby duchovních koučů reflektuje stále rostoucí otevřenost Američanů vůči spiritualitě.

V průzkumu z roku 2008 přibližně 74 % dospělých Američanů uvedlo, že víra v Boha hraje stále větší úlohu v jejich životě, i když na druhé straně členství v církvích a náboženských organizacích má řadu let klesající trend.

Duchovní koučové neprosazují žádnou specifickou formu náboženské víry. Většinu svého času tráví tím, že povzbuzují a uklidňují lidi, nabízejí a poskytují emocionální podporu nebo zprostředkovávají sociální a asistenční služby.

Pokud klienti chtějí hovořit o náboženství a víře v Boha, duchovní koučové se tomu nebrání, ale takové rozhovory vedou výslovně jen na požádání svých klientů. Jeden z duchovních koučů to vyjádřil takto: "Přicházíme do podniků jako poskytovatelé humanitární péče. Pokud někomu pomůžeme, je mu obvykle jedno, zda jsme baptisté nebo buddhisté."

Duchovní koučové počítají s tím, že když přijdou na první návštěvu, nejméně jeden nebo dva zaměstnanci na každém pracovišti na ně budou pohlížet podezřívavě či nepřátelsky. Na to už jsou zvyklí a na projevy nepřátelství, nevraživosti či zlosti reagují klidně. Počáteční nedůvěru lidí tak dokáží překonat.

DUCHOVNÍ ŽIVOT A PRACOVNÍ PROCES


Směšovat duchovní a pracovní záležitosti bylo kdysi považováno za nežádoucí, podobně jako míchat dohromady církevní a státní věci. Tradiční předsudky a bariéry začaly však v posledních letech slábnout. Činnost duchovních koučů se neomezuje pouze na řadové zaměstnance. V USA vznikly tisíce neziskových organizací, které se věnují koučování manažerů v duchovních záležitostech nebo které podporují spiritualitu při práci.


Podle www.educity.cz, 17.8.2010, výtah -pn-

Související