Jak by podle vás měla EU zastavit odliv peněz do daňových rájů?

Jak by podle vás měla EU zastavit odliv peněz do daňových rájů?

Jiří Machálek
Jiří Machálek
ředitel společnosti West Media
Přiměřené daně není problém platit. Nepřiměřené daně vedou k nutnosti použití daňových rájů.
Ztráty jsou tak gigantické, že snížení daní to nevyřeší. Politici z toho profitují, takže řešení zůstane v populistické rovině.
Domluvit se na takovém kroku s USA.
Lukáš Vondráček
Lukáš Vondráček
partner ve společnosti ELAT
Rozumem a citem. Ale jsme světem regulace, tak to budu se zájmem sledovat.
David Mencl
David Mencl
ředitel společnosti Ekonomické stavby
Nastavit míru zdanění, která je slušná. Velká většina podnikatelů na slušnost reaguje slušností. Francouzská cesta je naprostým omylem.
Tomáš Prajzler
Tomáš Prajzler
Regionální ředitel Talentor Advanced Search
Takovou mírou zdanění která k tomu nebude nikoho nutit.
Související