Výsledky letošního ročníku ankety Zákon roku potvrdily, že české podnikatele a firmy zajímá především energetika a budoucnost Česka v této oblasti. Vítězem ankety, která hledá nejpřínosnější zákon pro byznys přijatý v uplynulém roce, se stala novela energetického zákona zavádějící takzvanou komunitní energetiku. Novela umožňuje domácnostem, obcím i malým a středním firmám vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů, a následně ji mezi sebou sdílet. To má výrazně zvýšit efektivitu využití obnovitelných zdrojů a zlepšit přístup k čisté a cenově stabilní elektřině. Podle pořadatele ankety, kterým je advokátní kancelář Deloitte Legal, novela přináší do české energetiky revoluční změnu a představuje další krok k liberalizaci tuzemského trhu s elektřinou. 

Jednou z hlavních příležitostí, kterou vítězná novela přináší, je podpora vzniku nových komunitních energetických projektů. „Ty mohou být efektivní a udržitelné z hlediska využití obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje manažer a advokát v Deloitte Legal Martin Mintora. Zahrnovat mohou například solární nebo větrné elektrárny, mikrokogenerační jednotky nebo baterie pro skladování energie.

Příležitost i pro byznys

Udržitelnost energetiky se v posledních letech stala středobodem veřejné diskuse. Válka na Ukrajině vedla k nevídaným turbulencím na trhu s energiemi a skokovému nárůstu cen výrazně nad úrovně, na něž jsme byli v uplynulých desetiletích zvyklí. To zvýšilo tlak na udržitelnost a efektivitu. Řada firem začala intenzivně hledat modely, které by jí umožnily vyrábět si vlastní energii a nespoléhat na drahé dodávky ze sítě.

„Z byznysového pohledu věříme, že vítězný předpis by mohl pozitivně ovlivnit celkové náklady firem díky snížení provozních nákladů v důsledku instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie,“ říká o praktických dopadech novely ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Související

Vítězná právní úprava také představuje šanci pro rozvoj nových podnikatelských příležitostí. Podle Mintory může otevřít nové trhy pro prodej a distribuci energie z komunitních zdrojů, a tím vytvořit prostor pro nové obchodní modely a inovace v odvětví. „To může zahrnovat prodej přebytečné energie do sítě nebo vytváření komunit, které sdílejí zdroje a zisky z produkce energie,“ vysvětluje advokát.

Novela by měla také usnadnit sdílení dat o výkonu sítí. „Kromě implementace institutů sdílení elektřiny a energetických komunit přinesla novela i základ pro provoz Elektroenergetického datového centra, které umožní datovou výměnu tolik potřebnou pro sdílení elektřiny, ať už mezi zákazníky nebo v rámci komunit,“ doplňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy František Chaloupecký. Datové centrum má začít fungovat v roce 2026 a umožní také agregaci, tedy sdružování více výrobců do jedné větší, efektivnější a lépe předvídatelné skupiny. Tím se usnadní řízení energetické sítě.

Naplnit očekávání

Jak bude komunitní energetika fungovat v praxi, vzbuzuje velká očekávání. Konkrétní výsledky jsou ale zatím nejisté. „Jsem zvědav, zda praktické dopady této úpravy naplní vysoká očekávání veřejnosti. To ovšem budeme schopni říci až v horizontu vyšších jednotek měsíců, respektive několika málo let,“ upozorňuje vedoucí partner pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře White & Case Vít Stehlík.

K překážkám, které by mohly rozvoj slibné komunitní energetiky zbrzdit, patří zejména kapacita distribučních sítí. Ty zatím nejsou na malé zdroje připraveny. Energetické společnosti se nicméně v posledních letech snaží kapacitu sítě posílit a investovat do takzvaných chytrých sítí. Například E.ON na ně jen v letošním roce vynaloží přes osm miliard korun, tedy zhruba o dvě miliardy více, než firma na modernizaci a posílení kapacit sítí vynakládala v předchozích letech. „Do budoucna může pomoci také rozvoj technologií umožňujících plánování spotřeby a výkonu dílčích výroben, technologie akumulace,“ dodává Mintora.

S očekáváním vyhlíží praktické efekty vítězného Zákona roku také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Bude velmi zajímavé sledovat, jak to celé dopadne,“ podotýká a dodává: „Zákon je napsaný rozumně, ale praktické využití bude záviset na chování Energetického regulačního úřadu, který bude stanovovat sazby a poplatky.“

Kompletní výsledky ankety Zákon roku

Nejlepší zákon roku pro byznys

  1. Zavedení komunitní energetiky (novela energetického zákona)
  2. Digitalizace v pracovním právu (část velké novely zákoníku práce)
  3. Dlouhodobý investiční produkt (část změnového zákona v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří)

Legislativní počin za rok 2023

  1. Usnadnění vysílání zahraničních zaměstnanců do ČR (část novely zákona o zaměstnanosti)
  2. Přijetí zákona o ochraně oznamovatelů (nový zákon o ochraně oznamovatelů)
  3. Odstranění zrušení rodných čísel (novela zákona o občanských průkazech a insolvenčního zákona)

Legislativní přešlap za rok 2023

  1. Nová úprava dohod o provedení práce (část konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce)
Související