Švédsko bylo dlouho považováno za průkopníka bezhotovostní společnosti. Centrální banka Riksbank však nyní koriguje tuto strategii a zdůrazňuje potřebu zachovat hotovostní platby. Je to prozíravý krok směřující k vyváženému platebnímu systému.

Digitalizace změnila a bude nadále měnit způsob, jakým lidé platí. Dnes můžete platit nákupy hodinkami nebo aplikací. Přesto však hotovost zůstává nejčastěji používaným prostředkem platby. Více než polovina všech každodenních transakcí je stále prováděna pomocí mincí a bankovek. Nedávný průzkum ECB ukazuje, že 60 procent občanů chce mít možnost používat hotovost.

Snaha zcela odstranit hotovost ve Švédsku byla krátkozraká. Digitální platby sice přinášejí pohodlí, ale nesmíme zapomínat na jejich významná omezení. Nejsou dostupné všem skupinám obyvatelstva a v krizových situacích na ně není spolehnutí. Švédská zkušenost ukazuje, že je potřeba zachovat robustní hotovostní infrastrukturu jako záložní řešení.

Příliš rychlý odklon od hotovosti měl i nežádoucí důsledky jako nezákonné obchodování s padělanými bankovkami nebo obtížný přístup k základním platebním službám. Znevýhodňoval zejména zranitelné skupiny, jako jsou senioři. Jedním z pozitivních kroků je proto zajistit, aby banky musely přijímat hotovostní vklady.

Přechod na bezhotovostní ekonomiku by rozhodně nebyl žádoucí ve vypjatých geopolitických časech. Hotovost je strategickou záležitostí pro fungování společnosti i v krizových situacích, kdy digitální systémy mohou selhat. Proto je správné, že se Riksbank vrací k hotovosti jako nedílné součásti odolného platebního systému.

Švédský příklad je cennou připomínkou toho, že slepá honba za digitalizací bez zajištění kontinuity klíčové infrastruktury může společnost zbytečně zranit. Budoucnost patří symbióze starého a nového, kdy digitál sehraje hlavní roli, ale současně bude doplněn klasickými nástroji. Opatrnost je namístě.

V některých kulturách a společnostech má hotovost hluboce zakořeněnou tradici, kterou nelze jednoduše nahradit bezhotovostními systémy.

Zatímco bezhotovostní platby přinášejí pohodlí a efektivitu, úplné odstranění hotovosti by bylo riskantní, vyloučilo část populace a potenciálně destabilizovalo celý měnový systém. Ideální je mít vyváženou kombinaci obojího – moderní digitální řešení doplněné o tradiční hotovost.

Související