Bezprecedentně nízké úrokové sazby a vlna tištění nových peněz během téměř patnáctiletého období po globální finanční krizi představovaly dlouhodobý silný impulz pro kapitálové trhy. Kombinace těchto faktorů obecně snižovala náklady financování pro společnosti, významně podporovala růst cen akcií a jiných finančních aktiv a tím i značně usnadňovala přístup společností ke kapitálu prostřednictvím nových emisí akcií a dluhopisů na kapitálovém trhu. Tento vývoj se propsal nejen globálně, ale i v České republice a širším středoevropském regionu.

Poslední dva roky se nesly ve znamení ochlazení tohoto trendu v důsledku zvyšování úrokových sazeb a dalších monetárních restrikcí ze strany centrálních bank v rámci boje s inflací. Trh nových emisí také rozkolísala geopolitická rizika spojená mimo jiné s válkou na Ukrajině a Blízkém východě. V závěru roku 2023 nicméně již některé centrální banky signalizovaly, že by se trajektorie úrokových sazeb mohla obrátit znovu směrem dolů. Americký Fed indikoval postupné snižování v roce 2024 a ČNB své sazby koncem roku již mírně snížila.

I když návrat sazeb na dřívější úrovně není obecně příliš očekáván, trhy na tento signál reagovaly obecně velmi pozitivně. Celkově jsme z našeho pohledu i přes tento vývoj zaznamenali další silný rok především v oblas­ti nových dluhopisových emisí. Nové akciové emise po předchozích silných letech v poslední době dále trochu přešlapovaly a čekaly na lepší příležitost.

Související

Financování prostřednictvím kapitálových trhů

V České republice a napříč středoevropským regionem nadále dlouhodobě sledujeme růst zájmu o financování prostřednictvím kapitálových trhů. Mnohem více společností používá dluhopisové financování jako hlavní zdroj svého financování nebo jako doplněk k tradičnímu bankovnímu financování a směřují na kapitálové trhy pro prostředky od mezinárodních a domácích investorů. Řada úspěšných společností z regionu v posledních letech využila veřejné nabídky akcií (IPO) pro získání dalšího kapitálu. Investoři do úspěšných společností stále častěji počítají s IPO jako cestou pro budoucí zhodnocení svých investic.

V Česku a středoevropském regionu nadále dlouhodobě sledujeme růst zájmu o financování prostřednictvím kapitálových trhů.

V oblasti akciových trhů zahrnovaly největší transakce z České republiky v posledních letech, na nichž měl náš tým možnost pracovat, například IPO společností Avast a Eurowag, které směřovaly na londýnskou burzu, CTP, jež zamířila na amsterdamskou burzu, nebo Colt CZ (dříve Česká zbrojovka), ten své akcie listoval v Praze. Naproti tomu největší evropské IPO za poslední dekádu úspěšně uskutečnilo Porsche, které směřovalo na frankfurtskou burzu.

U některých dalších veřejných nabídek akcií společností, na kterých jsme měli v poslední době možnost pracovat, aktuální vývoj plány dočasně pozdržel, případně vyčkávají na příznivější trhy. Některé společnosti prošly přípravou na IPO a jejich akcionáři nakonec využili možnosti prodeje akcií soukromému investorovi v rámci takzvané duální cesty, a tyto transakce tak zůstávají neveřejné. Jedná se o strategii, při které společnost pracuje na IPO, zatímco její akcionáři vyjednávají o prodeji akcií soukromým investorům. Rostoucí popularita této strategie napříč regionem je testamentem výhod při maximalizaci výnosu z prodeje, které přináší.

Po brexitu jsme u velkých mezinárodních IPO z regionu viděli nárůst popularity amsterdamské burzy, kam měla od té doby nasměrováno většina plánovaných transakcí. Londýnská burza nicméně v reakci v nedávné době značně rozvolnila svá pravidla, což může do budoucna tento trend opět změnit. Pražská burza samozřejmě zůstává solidní volbou pro silné domácí společnosti, případně poskytuje prostor pro „duální listing“, tedy obchodování na dvou trzích zároveň. Pro globálně fungující společnosti s přítomností ve Spojených státech, případně pro společnosti z některých specifických oborů, může být logickou volbou listing za oceánem. Volba nejvhodnějšího místa pro úpis je pro každou společnost specifická a v praxi ji ovlivňuje řada faktorů.

Jednorožci míří na burzu

V oblasti veřejných nabídek akcií vidíme do budoucna značný potenciál mimo jiné u technologických firem. Na domácí půdě a v širším regionu v tomto oboru vyrostla řada velmi úspěšných společností, včetně takzvaných jednorožců, které dále rostou a IPO je pro ně přirozenou cestou pro získání dalšího kapitálu a současně zhodnocení investic stávajících akcionářů. Značný potenciál do budoucna vidíme také u mnoha úspěšných společností z řady tradičních odvětví.

V oblasti dluhopisů se poslední dva roky nesly ve znamení rozkolísanějších trhů a zvyšování úroků. Na mezinárodní dluhopisové trhy tak z regionu směřovaly primárně emise velkých stabilních společností a bank. Mezi českými prvoemitenty na mezinárodním trhu v posledním roce zazářil například Energetický a průmyslový holding se svou emisí dluhopisů ve výši 500 milionů eur listovaných v Irsku. Za zmínku stojí také emise dluhopisů skupiny Energo‑Pro ve výši 300 milionů eur listovaná v Irsku, která jako první v Evropě benefitovala ze záruky poskytnuté americkou vládní agenturou DFC.

Velké domácí bankovní domy mezinárodní trhy tradičně využily k emisím specifických regulatorních dluhopisů. Některé společnosti s přístupem k oběma typům financování v této době naopak upřednostnily dočasně o něco nižší úrokové sazby u úvěrového financování a financovaly se bankovním dluhem.

Někteří emitenti dále využili stávajících výhodných podmínek pro odkup vlastních dluhopisů a snížili tak své stávající zadlužení. V závěru roku byla patrná zvýšená poptávka od investorů sázejících na budoucí snížení úrokových sazeb, kteří nakupovali dluhopisy s fixní úrokovou sazbou za stávajících podmínek. Na domácím trhu úspěšně uzavřela rok skupina Dr. Max svou první veřejnou emisí domácích dluhopisů v objemu pět miliard korun, na které jsme zastupovali syndikát složený z pěti domácích upisujících bank.

Důležitým trendem, který stále více ovlivňuje všechny emitenty na kapitálovém trhu, a výhledově bude více relevantní i na čistě domácím trhu, je udržitelnost a takzvané ESG. Společnosti, které jsou připraveny s tímto trendem pracovat, postupně získávají na kapitálovém trhu značné výhody.

Související