V minulosti slušným firmám stačilo, aby státu platily daně a lidem odměny. Ty prozíravější třídily odpad a přispívaly na charitu. Avšak během několika málo let se situace zásadně změnila. Takový základní přístup může už i v českých podmínkách firmu dostat do role zaostávání, vyvolávajícího otazníky nad její úspěšností. I v Česku se totiž začíná naplno usazovat koncept ESG (z anglického environmental, social a governance) pocházející z dílny OECD a postupně se propisující do legislativy Evropské unie. Z původně marketingově orientovaných proklamací se začíná usazovat do hloubky firemní kultury tuzemských podniků a řada společností se takzvané udržitelnosti věnuje ne proto, že jí to zrovna nařídily Evropské předpisy, ale proto, že vysoký standard v této oblasti je její srdeční záležitostí.

O tom, jak se udržitelnost rozšiřuje českým byznysem, diskutovali 8. června v Operu zástupci firemního sektoru, státu a neziskových organizací na Udržitelném foru pořádaném týdeníkem Ekonom. Součástí fóra bylo i vyhlášení Ekonom žebříčku udržitelnosti, jehož cílem je upozornit na příklady dobré praxe v oblasti ESG.

Související