Až čtvrtinu pracovních míst po celém světě by podle studie Goldman Sachs mohla nahradit umělá inteligence. Jen v Evropské unii a Spojených státech amerických by tak mohlo o práci přijít na 300 milionů lidí. Jedněmi z nich budou dost možná v příštích letech i grafičtí designéři. První vlaštovkou této změny je ostatně obálka tohoto vydání Ekonomu, kterou z velké části vytvořila právě umělá inteligence.

Tahle revoluce na pracovním trhu zřejmě nebude probíhat náhle, ale spíš postupně. Naznačuje to alespoň nedávný výzkum společnosti OpenAI, podle něhož umělá inteligence bude schopna pomoci osmi z deseti pracovníků s přibližně desetinou jejich úkolů, zatímco necelá pětina pracovníků bude schopna využívat umělou inteligenci k plnění asi poloviny svých úkolů.

Mnozí lidé každopádně v dohledné době o práci přijdou a velké části dalších se náplň jejich zaměstnání promění. A které práce nástup umělé inteligence přežijí? Imunní by měly být skutečně kreativní profese, v nichž lidé přichází s novými nápady a vytváří něco nového. Druhou skupinou jsou zaměstnání, která vyžadují propracované mezilidské vztahy. Typickým příkladem jsou zdravotní sestry. Třetí skupinou jsou pak práce vyžadující obratnost a schopnost řešit problémy v nepředvídatelném prostředí. Sem spadá třeba řada řemeslných profesí. Jak se zdá, mít výuční list může být do budoucna docela terno.

Přeji pěkné čtení.

Související