Mladé město, jehož počet obyvatel výrazně stoupá, a s tím roste i množství podnikatelů. Tyto charakteristiky pomohly Lysé nad Labem k vítězství ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, v němž je hodnoceno 205 měst a obcí s rozšířenou působností v Česku a 22 městských částí hlavního města Prahy. Na druhé příčce se umístilo Brno a bronzová je Plzeň. Výzkum vyhodnocuje analytická agentura Datank, vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem stavební skupina Vinci Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Lysá se podnikatelsky rozvíjí

Vítězi v průzkumu bezpochyby pomohly i další faktory. Například velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel či vysoká průměrná měsíční mzda. Pokud jde o přístup veřejné správy, radnice se snaží investovat. Alespoň o tom svědčí velmi vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města.

Veřejné peníze směřují především do dopravy a sportu. Velmi dobře vychází Lysá nad Labem rovněž v podílu čerpaných dotací na celkových příjmech.

„Jsme vděčni, bereme to jako ocenění nikoliv ani tak města, jako lidí ve městě žijících, a hlavně nejenom města Lysá nad Labem, ale všech obcí v našem území obce s rozšířenou působností. Speciálně bych chtěl zmínit město Milovice, které je rozvojově a investičně tahounem území,“ říká tajemník Lysé nad Labem Robert Šťastný.

Města by ráda více investovala, brání jim v tom ale nedostatek dotačních titulů a také složitá administrativa.

Do budoucna se podle něj chce město zaměřit na dostupné bydlení pro normální lidi a ochranu přírody. „Určitě chceme posouvat školství, protože se k nám stěhuje velké množství rodin s malými dětmi. Nejde nám jen o počet, ale hlavně o kvalitu, přilákat sem učitele, kteří odcházejí do Prahy,“ dodává Šťastný.

O kolik procent byste potřebovali zvýšit rozpočet města, abyste mohli uskutečnit všechny plánované investice?

V Brně se to podnikáním jen hemží

Jihomoravské metropoli ve výzkumu pomohla skutečnost, že má velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, a to ať už se jedná o firmy, nebo o živnostníky. Vysoce nadprůměrný je tu rovněž podíl firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Rozvoj podnikání podporuje výborné dopravní spojení.

Celorepublikové pořadí – Město pro byznys 2022

1. Lysá nad Labem
2. Brno
3. Plzeň
4. Olomouc
5. Ostrava
6. Nová Paka
7. Pardubice
8. Humpolec
9. Zlín
10. Jihlava
11. Opava
12. Mladá Boleslav
13. Chomutov
14. Frýdek-Místek
15. Jablonec nad Nisou

V Brně se hodně staví, o čemž svědčí vysoký počet dokončených bytů v poměru k meziroční změně počtu obyvatel. Město vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do veřejné dopravy a také kultury.

Jako velmi kvalitní byly vyhodnoceny rovněž webové stránky města z pohledu podnikatele. Ten na nich najde všechno, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale i mnoho dalších užitečných informací a odkazů.

Plzeň uspěla v mystery testování

Statutární město Plzeň dosáhlo vynikajících výsledků, třeba pokud jde o počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, vysoký je tady i počet nabíječek na elektromobily, a rovněž se daří stavět velké množství bytů v přepočtu k meziroční změně počtu obyvatel. Podnikání ve městě na soutoku čtyř řek může těžit také z výborné dopravní dostupnosti.

Kam byste v budoucnu chtěli prioritně směřovat investice města?

Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné radnici pochválit za vynakládání dostatečných finančních prostředků do veřejné dopravy a také na kulturu.

Výrazně nadprůměrných hodnot dosáhlo město rovněž v počtu úředních hodin. Plzeň však především dopadla velice dobře v takzvaném testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a také kvalitu odpovědí živnostenských úřadů.

Při slavnostním předávání cen byl zveřejněn rovněž doprovodný výzkum Města pro byznys, který mimo jiné doložil, že města by ráda více investovala, brání jim v tom ale řada faktorů. Vedle nedostatku financí jsou hlavními bariérami i nedostatek dotačních titulů a také složitá administrativa.

Největší části měst by přitom stačilo zvýšení rozpočtu o čtvrtinu až polovinu. Investovat by tyto peníze navíc chtěla především do bydlení, vzdělávání a dopravy.