Digitalizace zdravotnictví je na vzestupu. Od loňska platí v Česku zákon o elektronizaci zdravotnictví, který dává základní rámec pro online výměnu dat o pacientech. Jde o dobrý základ, na kterém může Česko stavět, shodli se účastníci konference Digitální zdraví pořádané týdeníkem Ekonom. Poskytovatelům zdravotnických služeb přinesla tato nová zákonná úprava zjednodušení a snížení administrativní zátěže.

Plány státu na další rozvoj právního rámce digitalizace zdravotnictví na konferenci představila statutární zástupkyně ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Vladimíra Těšitelová. „Ministerstvo zdravotnictví se chystá posílit roli pacienta a také elektronickou podporu spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb,“ uvedla. V přípravě je také nová právní úprava telemedicíny. Ta by měla mimo jiné přinést jasnou definici, co se přesně telemedicínskými službami rozumí a jaký mají mít standard. To zatím v českých zákonech chybí.

Související

„Z průzkumů vyplývá, že si pod telemedicínou většina lidí představuje hlavně lékaře na telefonu. Přitom definice telemedicíny, ať v Evropské unii nebo v USA, je daleko komplexnější. Zahrnuje i používání technologií, IT služeb nebo zmiňované měření zdravotního stavu na dálku,“ upozornil Ondřej Svoboda, zakladatel společnosti Dr. Digital, která poskytuje zdravotnické služby na dálku.

Zástupci zdravotnických zařízení, jako je například skupina Agel či Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a výrobců softwaru pak na konferenci hovořili o praktických zkušenostech se zaváděním elektronické výměny informací a komunikace v medicíně.

Související