Akciové trhy po celém světě se v posledních týdnech propadají pod tíhou pandemie koronaviru. Vývoj na kapitálových trzích v mnoha ohledech připomíná to, co se dělo během poslední velké finanční krize před dvanácti lety. Jak ale říká obchodní ředitel Conseq Investment Management Lukáš Vácha, jde o zcela odlišnou situaci. "Dnes čelí relativně zdravý systém externímu šoku, a pokud sám onemocní, bude to důsledek léčby, nikoli šoku jako takového," domnívá se Vácha.

Jak podle vás epidemie koronaviru ovlivní svět kapitálových trhů? Lze již nyní říct, jaké sektory či kategorie aktiv na epidemii nejvíce doplatí? A kdo naopak vydělá?

Každý, kdo je trochu v obraze, vidí pokles cen akcií, stranou pozornosti běžných investorů je "rozvrat" trhu s firemními dluhopisy, u kterých panikařící investoři požadují dvakrát až třikrát vyšší prémie nad bezrizikové úrokové sazby, než požadovali ještě v únoru, a trh není příliš likvidní. S chladnou hlavou je třeba říct, že pouze část těchto pohybů je racionální reakce na nadcházející recesi všech postižených ekonomik, zbytek je panika a automatické pokyny v poslední době tolik oblíbených nástrojů pasivního investování. Kvůli tomu na epidemii doplácejí, vedle obvyklých bezpečných přístavů v podobě vládních dluhopisů, v podstatě všichni. Postupně panika ustoupí a trhy ovládne opět racionální chování. Bezpochyby budou existovat jak poražení, tak vítězové. Dnes těžko odhadovat, jak bude vypadat postvirový svět, intuitivně lze za alespoň krátkodobé vítěze považovat řadu on-line služeb a za poražené ty ostatní. Dlouhodobější budoucnost však takto jednoduchá nebude, bude záležet hodně na tom, zda budou lidé po uvolnění restriktivních opatření cestovat a užívat si dnes zapovězených služeb "jak vzteklí", nebo se budou držet dlouhou dobu zpátky. To je dnes otázka za hodně peněz. Čím déle koronavirová hysterie bude trvat, tím vyšší je riziko druhého scénáře, což pro dnešní strukturu ekonomik, jejichž výkon hodně závisí na obchodu a službách, může být dlouhodobý průšvih. Zatím jsem však spíše optimistou a věřím v kolektivní ekonomický pud sebezáchovy.

Lukáš Vácha

Absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ve společnosti Conseq Investment Management má jako obchodní ředitel na starosti sekci privátních a institucio­nálních klientů.

Podle některých expertů přináší současná situace na trzích dlouhá léta neviděné investiční příležitosti. Vnímáte to podobně? Mají investoři stejnou šanci jako třeba v roce 2009?

Příčina současné krize je někde úplně jinde než před dvanácti lety, nicméně projevy vykazují určité známky podobnosti a zatím intenzity přelomu let 2008 a 2009 ani zdaleka nedosahují. Dnes čelí relativně zdravý systém externímu šoku, a pokud sám onemocní, bude to důsledek léčby, nikoli šoku jako takového. Propad akciových trhů je zatím zhruba poloviční než v roce 2009, ani trhy korporátních dluhopisů nejsou rozvrácené tolik, trhy s alternativními aktivy například s nemovitostmi na svou dávku emocí zatím z logiky věci čekají. Pokud přijmeme hypotézu, že svět poté bude podobný světu předtím, současné propady, zejména na akciových trzích a trzích korporátních dluhopisů, představují zajímavou příležitost. I když se v posledních dnech na nich situace stabilizovala, bylo by příliš jednoduché, kdybychom už byli "z lesa venku". Ve většině postižených zemí bude epidemie teprve kulminovat, lidé i stroje budou dále panikařit, ekonomické dopady zásahů veřejné správy lze zatím jen obtížně vyhodnotit. Zatím jsme v módu, kdy státy v šoku slibují hory doly. I když "slibem nezarmoutíš", realita bude pravděpodobně střízlivější. Většina z nás přijde minimálně krátkodobě o peníze a získat je zpět bude stát velké úsilí a bude to trvat delší měsíce, možná roky. Kdo však do rozumně diverzifikovaných akciových nebo dluhopisových investic nyní nastoupí a na dva až tři roky zavře oči, neměl by prohloupit. Jsou k tomu třeba "dlouhé peníze" a pevné nervy.

Většina z nás přijde o peníze, získat je zpět bude stát velké úsilí a bude to trvat měsíce, možná roky.

Jaké obecné rady byste v současnosti investorům na akciových trzích dal?

Nepanikařit, a pokud mám nové dlouhé peníze, což jsou peníze, jež si odkládáme na vzdálenou budoucnost, tak postupně dokupovat a diverzifikovat. Ideálně si nové peníze rozdělit na třetiny a ty investovat postupně v pravidelných intervalech několika málo týdnů. Nespoléhat na pasivní investování, pokud dojde ke změně struktury ekonomiky, budou i v delším horizontu vítězové, ale i poražení. Svět se nezhroutil v roce 2009, ti, kteří vydrželi, jsou nyní za vodou a ti, kteří vydrží teď, budou za pár let rovněž.

Jaká jsou podle vás pro ekonomiku a kapitálové trhy největší rizika spjatá s koronavirem?

Pro ekonomiku jako takovou je největším rizikem připravovaná léčba zdravotní krize. Ta si sice poradí s virózou, otázkou ale je, zda ji ekonomika přežije bez následků. Je adekvátní vynaložit na boj s jednou nemocí vysoká procenta HDP? Zatím si většina z nás myslí, že ano, protože se bojíme o život. Jaké budou vedlejší účinky, se dozvíme až v budoucnosti. Pro akciové trhy jako celek je pak největší riziko nejistota ohledně změny struktury "postvirové" ekonomiky. Pokud k ní opravdu dojde, postvirový růst nebude rovnoměrný a dnes je těžké předpovídat, kdo bude konkrétně vítěz a kdo poražený. Na trhy s korporátními dluhopisy dopadne vlna defaultů, která méně šťastným investorům způsobí nezvratné ztráty. Trhy s alternativními aktivy, například s nemovitostmi, zatím spí, šoky neabsorbují tak rychle a intenzivně jako kapitálové trhy, o to větší zklamání mohou investorům připravit.

Jak tvrdě podle vás může epidemie dopadnout právě na nemovitostní trh?

Nemovitosti jsou aktivum jako každé jiné. Jejich hodnota dlouhodobě roste, ale krátkodobě může i klesat. Není mnoho racionálních důvodů si nyní myslet, že na rozdíl od většiny ostatních aktiv zůstanou poklesů ušetřeny. Jejich ceny budou tlačit dolů nejen očekávatelné výpadky nájemného a nižší obsazenost, ale zejména růst investory požadovaných výnosů. Na jedné straně sice o desetiny procent klesají takzvané bezrizikové sazby, na straně druhé o jednotky procentních bodů roste cena rizika. Stejnou akcii nebo dluhopis si dnes můžete koupit o desítky procent laciněji než před měsícem, byl byste blázen, kdybyste si ten samý dům koupil za stejnou cenu jako před měsícem. Pro představu: růst požadovaného výnosu o jedno procento ročně způsobí pokles ceny řádově o 10 procent. Pokud by se do cen nemovitostí měla přelít současná panika na kapitálových trzích, znamenalo by to pokles jejich cen o desítky procent. To se ale snad nestane, protože i na kapitálových trzích panika brzo odezní a nemovitosti se nepřeceňují denně jako akcie na burze, dopad proto bude pravděpodobně nižší a bude se lišit segment od segmentu. Jeho trvání bude záviset na rychlosti tolik "vzývaného" postvirového oživení.

Související