Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Přečtěte si více o službě.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Systém čerpání evropských dotací je tak složitý, že většina žadatelů se bez pomoci neobejde. Otevřela se tak příležitost pro stovky firem. Dotace pro města i pro firmy pomáhá zprostředkovat také společnost Erste Grantika Advisory.

Přístup těchto dvou skupin zákazníků se podle ní trochu liší. "Podnikatelé zpravidla vědí, v jakém stavu se jejich firma nachází a co přesně potřebuje," vysvětluje Richad Lev, člen představenstva ze společnosti Erste Grantika Advisory.

V případě měst podle něj občas dostávají přednost líbivé projekty. "Buduje se například nový kulturní sál, místo toho, aby město řešilo veřejné osvětlení, kterému zbývají dva roky do konce životnosti," popisuje Lev.

S kolegy se proto snaží města přesvědčit, aby začala vytvořením strategického plánu rozvoje města. Připravuje se většinou na pět, šest nebo i osm let dopředu a stanovuje priority rozvoje. "S ohledem na strategický plán by mělo město postupně realizovat své záměry a čerpat na ně dotace," říká Richard Lev. Podle něj je chyba, když se žadatelé snaží dotace získávat za každou cenu.

V minulosti například řada obcí budovala akvaparky nebo bazény. "Je potřeba se podívat, zda podobné zařízení není v rozumné dojezdové vzdálenosti a jestli je zajištěna udržitelnost projektu," říká Lev. Tedy jestli bude mít bazén dostatečnou návštěvnost, zda město bude mít peníze na provoz a údržbu. "Města se často v minulých letech pouštěla do neuvážených akcí. Dnes už se většinou naučila strategicky plánovat," myslí si Tomáš Sýkora, výkonný ředitel společnosti Mepco, která pomáhá obcím při čerpání evropských peněz.

Omezení přerozdělování peněz v EU sice zatím nehrozí, nicméně k určité proměně finančních toků už nyní dochází. Dosud evropské fondy kromě jiného směrovaly prostředky do podpory cestovního ruchu a lázeňství. Za unijní peníze se tak stavěly akvaparky, hotely, sjezdovky, rozhledny, cyklostezky nebo golfová hřiště.

"Tato podpora ale nyní končí," upozorňuje na jednu ze zásadních změn Tomáš Sýkora. Třeba na cyklostezky bude nově možné dostat podporu, jen pokud budou sloužit pro dopravu za prací, za službami či do škol.

V omezené míře půjde čerpat peníze také na opravy významných památek. "Musíme se vyvarovat vazby na cestovní ruch. Hlavní kritérium přidělení peněz bude záchrana kulturního dědictví. A šanci získat peníze mají jen památky Unesco a národní kulturní památky," vysvětluje Sýkora.

Další výraznou změnou je konec dotací na výstavbu bydlení pro seniory. "To je vzhledem k demografickému vývoji paradoxní," říká Tomáš Sýkora. Pokud chtějí města dělat něco pro starší občany, budou muset vsadit třeba na podporu zdravotně znevýhodněných osob nebo pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Nelogická je i nově zavedená podpora na rozšiřování mateřských škol. "Tu mohou nyní využít snad jen ve středních Čechách. Zbytek republiky se s boomem tříletých dětí potýkal před pár lety," říká starosta východočeského města nová Paka Josef Cogan. Podle něj načasování podpory povede v některých obcích k tomu, že stávající školku zavřou a budou stavět novou – za evropské peníze.

Obecně platí, že v nastávajícím programovém období klade evropská unie namísto budování infrastruktury důraz na zaměstnanost, vzdělávací projekty a propojování různých sociálních skupin. "Bude například možné stavět sociální byty, ale jen když se rozmístí v území, ne v jedné velké budově," vysvětluje Tomáš Sýkora.

Do infrastruktury bude možné investovat v omezené míře. Evropské peníze lze čerpat třeba na přepravní terminály. "Nově se nabízí podpora budování chodníků, ale podmínky jsou striktní. Splní je pouze minimum obcí," říká Sýkora.
Podnikatelé dosud mohli čerpat evropské peníze na rekonstrukci výrobních hal, na využívání brownfieldů nebo na nové technologie a produkty. Podpora na modernizace a inovace bude pokračovat. "Velmi zajímavé pro firmy a podnikatele jsou například také úspory energií, tedy třeba dotace na zateplování," upozorňuje Richard Lev.

obalka Ekonom 2016 11* Jak by se Česku dařilo bez unijních peněz?

* Kdo se na nich přiživuje?

* Byl by průšvih o ně přijít?

* A co dobrého nám evropské fondy doposud přinesly?

Odpovědi najdete v aktuálním čísle týdeníku Ekonom.

Nový Ekonom si můžete objednat i přes SMS. Číslo je ke stažení také v nových aplikacích Ekonomu na iPadu, iPhonu a zařízeních se systémem Android.

Související