V obecné řeči se podpisem rozumí ručně psané příjmení (jméno) nebo jiný identifikační znak (pseudonym) osoby, která podpis napsala.

Není důvodu, proč se v právním styku výrazně odchylovat od tohoto vymezení. Vychází se z obecně uznaného přesvědčení, že se každý člověk podepisuje pokaždé stejně a podle podpisu ho lze kdykoli později identifikovat.

Podpisem není jiné (mechanické) označení (například otisk razítka), které může v určitých případech podpis nahradit. Vlastnoručnost je vyloučena v případech, že ruku jednajícího v převážné míře vede pomocník (například je-li jednající nemohoucí).

Fyzická pomoc třetí osoby při podepisování vyloučena úplně není (dovolená je například podpora ruky), ale musí být zachována individualita tahu písma.

 

Petr Bezouška
of counsel PRK Partners

 

Související