reklama
reklama

Petr Bezouška

Autor je právník. Působí ve společnosti PRK Partners

Články autora

HN.cz3 minuty čtení
Vedle korporací jsou druhým typem právnických osob fundace. Souhrnně tak označujeme právnické osoby, jejichž základem je majetek; nemají členy,...
HN.cz3 minuty čtení
Spolek je tradiční právnickou osobou, která slouží různým účelům. V České republice existují desetitisíce spolků, ale doposud jsme jim říkali...
2 minuty čtení
Vstoupili jsme do nové etapy právního vývoje. Našeho života se nyní týká mnoho nových zákonů, k nejvýznamnějším patří nový občanský zákoník a...
HN.cz3 minuty čtení
Subjektem práv a povinností může být vedle člověka i právnická osoba. Je to umělý útvar, který vytvářejí lidé k naplnění různých účelů. Nový...
HN.cz3 minuty čtení
Škoda na věci může spočívat v rozličných skutečnostech. Nejčastěji jde o poškození, zničení, ztrátu či odcizení věci. Zničení věci spočívá nejen...
HN.cz3 minuty čtení
Adhezní smlouvy jsou smlouvy, u nichž nedochází mezi kontrahenty k vyjednávání, jsou založeny na principu „take it or leave“; často...
HN.cz3 minuty čtení
Zatímco ochrana slabší smluvní strany je ochranou obecnou, ochrana spotřebitele je konkrétním projevem ochrany slabší smluvní strany....
reklama