Pět ministerstev v čele s resortem průmyslu a obchodu rozděluje evropské peníze v rozporu se zákonem. Podle protikorupční organizace Rekonstrukce státu si totiž - v téměř 5400 z celkových 16 tisíc dotací přidělených za poslední dva roky - nevyžádala od firem důsledné rozkrytí jejich vlastníků.

Tyto soukromé společnosti pak dostaly téměř 45 miliard korun. "V krajním případě hrozí vracení dotací," řekl týdeníku Ekonom Jiří Skuhrovec, předseda sdružení Centrum aplikované ekonomie, který na problém v rámci Rekonstrukce státu upozornil.

Oslovení právníci jsou opatrnější. Například Daniel Weinhold, vedoucí partner advokátní kanceláře Weinhold Legal, mluví o porušení rozpočtové kázně, přičemž musí být prokázáno, že porušení předpisů přímo souvisí s účelem dotace. Vracení dotací plus penále tak sice teoreticky hrozí, prokázání podmínek pro sankce je ale komplikované.

Ministerstvo průmyslu se tvrdě brání a tvrdí, že vlastníky firem zjišťuje samo. Velké výhrady má také resort dopravy.

Jak je to tedy doopravdy? Podle novely zákona o rozpočtových pravidlech, kterou v roce 2012 prosadilo na nátlak veřejnosti a Bruselu ministerstvo financí pod vedením Miroslava Kalouska, musejí všichni žadatelé o evropské dotace přikládat seznam svých vlastníků. V mnoha případech se tak neděje a řada institucí se spokojuje s nedostačujícím výpisem z obchodního rejstříku. Půl roku starý výklad rozpočtových expertů ministerstva financí přitom tvrdí, že v žádosti o dotaci musí být podány informace, které umožní identifikaci všech vlastníků společnosti včetně osob držících jen malé podíly.

Fakt, že žadatel dotace, pokud je právnickou osobou, musí uvést informace k identifikaci osob majících podíl ve firmě sám, potvrdil týdeníku Ekonom i právník Daniel Weinhold, který se specializuje na obchodní právo.

Kontrolujeme sami

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které z uvedené sumy rozdělilo přes 25 miliard korun, tvrdí, že dodržuje platnou metodiku, informace získává samo z dostupných registrů, čímž údajně předchází falšování údajů. "Opravdu nevíme, kde zpracovatelé studie přišli k takovému počtu firem a projektů, protože všechny byly prověřeny v rámci kontroly formálních náležitostí týkajících se vlastnické struktury," uvádí ministerstvo průmyslu ve svém prohlášení.

"V zákoně výslovně nestojí, že musíme informaci požadovat přímo po žadateli, když jsme schopni sami si ji ověřit z dostupných registrů," tvrdí Filip Matys z tiskového odboru resortu průmyslu. Jiří Skuhrovec však s touto interpretací zákona zásadně nesouhlasí. "Jelikož žádost zpracovává žadatel, plyne z toho, že ten také musí požadované údaje identifikující vlastníky poskytnout," tvrdí.

Resort průmyslu si ale trvá na svém a svůj postup dále ospravedlňuje tím, že nechce obtěžovat žadatele o dotace dodatečnou administrativou. Alespoň tehdy, pokud je možné informace dohledat z registrů a používaného systému sledování vazeb. "Ten umí zjistit vlastnickou strukturu žadatele včetně vazeb na společníky a statutární orgány, negativní jevy nejen u samotného žadatele, ale i propojených osob a do historie, insolvence, konkurzy, nařízené exekuce i likvidace. A je propojen na registry dlužníků," zdůraznil Matys.

Právě takové spoléhání se na elektroniku je podle Rekonstrukce státu problém. "Systém sledování vazeb je sice dobrý nástroj, ale zdaleka neví všechno. Zejména nezná vlastníky off-shorových společností, stejně jako nutně nemusí znát vlastníky firem s akciemi na jméno, nejen vlastníky anonymních akcií," tvrdí Skuhrovec.

Mezery v aplikaci novely rozpočtových pravidel dokládá Jiří Fiala, který se na projektu Rekonstrukce státu podílí, jmény konkrétních neprůhledných firem. Ty v minulých dvou letech dostaly nemalé dotace a o jejich koncových vlastnících není z obchodního rejstříku nic známo. Například jde o společnost C-Energy Bohemia, s. r. o., která od státu dostala 253 milionů korun na obnovu teplárny v Plané nad Lužnicí. Z veřejných zdrojů se dá jako vlastník dopátrat jen společnost Carpaterra Energy LTD se sídlem na Kypru. Přes 50 milionů korun zase obdržela na stavbu školicího střediska společnost SAM-bau skrytá za anonymními akcemi na majitele. A ekologická opatření v lagunách někdejších Českých loděnic dostala loni na starost za 35milionovou dotaci společnost se zvláštním názvem DR BC4, s. r. o., za níž stojí nizozemský off-shore AZMT Holdings B.V.

Více si přečtěte v aktuálním vydání časopisu Ekonom

01 EK25 DN 300

Související