Jiří Kučera (65)

- Rodák z Humpolce vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích.
- Od roku 1971 pracoval jako učitel na základních školách. Od roku 1990 do roku 2002 zastával funkci ředitele základní školy.
- Členem ODS je od roku 2003 a v letech 2005 až 2011 byl předsedou MS ODS Humpolec.
- Od roku 1994 do současnosti je členem zastupitelstva města Humpolec, ve volebním období 1994-1998 byl členem městské rady a od roku 2002 je starostou.
- Je ženatý, má dvě děti a dvě vnoučata.

Myslíte, že ocenění za nejlepší místo pro byznys v roce 2013 může nějak ovlivnit další spolupráci města s podnikateli?

Jsem pevně přesvědčen o tom, že to další spolupráci může výrazně pomoci. Klub podnikatelů v Humpolci funguje zhruba 10 let. Vztahy mezi městem a podnikateli samozřejmě prošly nějakým vývojem, ne vždy vše fungovalo. Teď se vztahy zlepšily. Vítězství ve srovnávacím průzkumu nám může pomoci k ještě lepší spolupráci. A mělo by také ukázat, že práce radnice není špatná.

 

Různí podnikatelé mohou mít různé zájmy. Musíte nějak vyvažovat protichůdné požadavky ze strany podnikatelů?

Vše je o komunikaci. Snažíme se vycházet vstříc, státní správa má být nápomocná při řešení problémů. S podnikatelem, který ve městě vybudoval konferenční centrum, jsme třeba projednávali revitalizaci celého území. Zároveň platí, že starosta musí vždy počítat s tím, že se objeví hlasy, které budou nové projekty kritizovat, vždy se objeví někdo, kdo bude přesvědčen, že vycházíme někomu až příliš vstříc.

 

Jinými slovy, setkáváte se se závistí?

Samozřejmě, neúspěšní zpravidla nehledají chybu v sobě, ale u jiných. Můžete vymýšlet nové investice, ale pokaždé, když dojde k zásahu do pokojného stavu, vyvolá to nějaké reakce. Musíte mít konzistentní názor a být čitelní. Nikoho nepodrazit a snažit se férově komunikovat. Velká diskuse se pokaždé zdvihne kolem investic do sféry, kterou můžeme nazvat zájmovou, tedy třeba sport, kultura nebo turistika. Aktuálně se vedly debaty o in-line stezce, lanovém centru nebo tenisové hale. My to většinou řešíme tak, že si necháme udělat anketu.

 

Musí radnice fungovat jako nárazník mezi podnikateli a tím, co přijde "shora" z parlamentu a od vlády?

Vždy to bude tak, že cokoli se ve městě stane, bude za to moci starosta. Úkolem starosty je hlavně vysvětlovat, měl by být schopen říci, co je možné ovlivnit na úrovni města a co ne.

 

Jak hodnotíte změny v kvalitě podnikatelského prostředí v posledních letech?

Někdy je nová legislativa bohužel kontraproduktivní, klasickým příkladem je zákon o veřejných zakázkách, ale jsou i další. Negativně vnímám zpřísňování některých norem. Často se ztěžuje schvalovací proces a mám pocit, že co se týká například evropských regulací, tak jsme papežštější než papež a nastavujeme si přísnější podmínky, než chce Brusel. Kupříkladu u mateřských školek se změnila hygienická norma, děti najednou potřebují více vzduchu, a rázem chybějí místa ve školkách. Budeme muset přistavět školku a přitom bychom nemuseli, kdyby se změnila ona norma.

 

Jste starostou už 11 let, vaše práce spočívá v neustálém řešení problémů. Stojí vám to za to?

Jsem původem kantor, pak jsem dělal vedoucí funkce ve školství a nikdy jsem netoužil po starostování. Mám takové krédo, že člověk si nese na svět nějaké vlohy. Když nezkusí různé věci, ani nezjistí, že ty vlohy má. Každá zkušenost nás posune trochu výše. Zároveň jsem se už ale rozhodl, že 12 let ve funkci starosty mi bude stačit.

 

Jak probíhalo Město pro byznys 2013? Všechny publikované výsledky srovnávacího průzkumu týdeníku Ekonom najdete zde.

Související