MICHLiq byl na konferenci v Bratislavě a odnesl si pár postřehů.

3. V ústavě má Slovensko nově toto:

"Ak výška dlhu dosiahne 50 % podielu na HDP, ministerstvo financií zasiela národnej rade písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie." (MICHLiq dodává: Už se stalo...)

"Ak výška dlhu dosiahne 53 % podielu na HDP vláda predloží na rokovanie národnej rady návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu a znížia sa platy členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku."

"V prvom rozpočtovom roku, v ktorom výška dlhu dosiahla 55 % podielu na hrubom domácom produkte, vláda nesmie predložiť národnej rade taký návrh rozpočtu verejnej správy, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast konsolidovaných výdavkov verejnej správy oproti lonsku."

"Ak výška dlhu dosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte, vláda nesmie predložiť národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovaným schodkom; obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet."

"Ak výška dlhu dosiahne 60 % HDP, okrem realizácie postupu, vláda požiada národnú radu o vyslovenie dôvery vláde."

4. Měnová politika: Slovensko žádnou nemá, je odkázáno na Evropskou centrální banku.
Rozpočtová politika: Země ji má. Ale... (velké ALE)

- Ještě za bývalé premiérky Radičové schválilo Slovensko Ústavní zákon o "rozpočtovej zodpovednosti", v platnosti je od letoška... Do konce 2017 nesmí dluh převýšit 60 % HDP. To je přímo v ústavě. Dluh ale roste jak kvůli deficitům rozpočtu, tak i kvůli zárukám vydaným za eurozónu (počítá se to Slovensku do dluhu) - a poroste i nadále (viz tabulka).

Na první pohled to zní jako bič na politiky, ale na pohled druhý, ten národohospodářský...

- Například do dvou, tří let může přijít drsná recese a s ní i další slovenské záruky do fondu na stabilizaci eura (viz tabulka). Slovákům kvůli tomu hodně vyskočí dluh. A oni budou muset podle své ústavy třeba vyrovnat rozpočet v tom nejhorším možném okamžiku, když budou na dně.

- Politik bude reagovat dalším zvýšením daní, čímž jen může zemi zacyklit v recesi.

- Nemít měnovou politiku (nemožnost oslabení kurzu) + mít fiskální pravidlo, které de facto znamená další nutné zvýšení daní. No nevím, jak to mají Slováci promyšlené. Zvláště když autoprůmysl jde znovu do recese...

Aleš Michl

Zdroj dat: Bloomberg, Ústava SR, Ministerstvo financí SR, Eurostat.

Související