Není to nic, čím by se příčetný člověk měl na veřejnosti chlubit, ale jsou i tací, kteří vzdálenost Praha–Brno stihnou autem urazit zhruba za 80 minut, možná i méně. Normální člověk trasu při malé hustotě provozu a bez dopravních komplikací ujede přibližně za dvě hodiny.

Dá se očekávat, že po letošním září, kdy by rekonstrukce nejstarší české dálnice měla začít, se jízda na frekventované trase dosti prodlouží. A to i když Ředitelství silnic a dálnic slibuje, že i v místě oprav budou zachovány vždy dva pruhy v každém směru s omezením rychlosti na 80 kilometrů v hodině.

V pondělí 16. července, měly stavební firmy poslední možnost přihlásit se do tendru na opravu první části dálnice D1. Kolony, zácpy i autonehody jsou běžnou součástí života na D1 už nyní, a se stavbou se jejich pravděpodobnost nutně zvýší.

„Bude to zatěžkávací zkouška pro řidiče, zkouška trpělivosti pro nás všechny,“ připustil i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic David Čermák. Hlavní alternativa k jízdě mezi Prahou a Brnem je prakticky jen jedna: železnice.


Jak dlouho bude rekonstrukce D1 trvat, kterých úseků se bude týkat a kdo náklady na renovaci dopravní tepny zaplatí?

Ptali jste se Jiřího Švorce, zmocněnce ministra dopravy pro modernizaci dálnice D1. Na dotazy čtenářů serveru Ekonom.cz odpovídal v úterý 24. července.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Michal Šnajdr
Dobrý den, z jakého důvodu byly na stavbu dálnice d1 použity ty velké betonové panely a nikoli normální asfalt? Děkuji. MŠ
Dobrý den, při stavbě dálnice nebyly použity betonové panely, jedná se o betonovou desku s dilatačními spárami. Bohužel vlivem zanedbané údržby dochází k zatékání vody těmito spárami do podloží a tím i vzniku poruch na těchto spojích. S ohledem na intenzitu provozu je životnost cementobetonové vozovky vyšší než asfaltobetonové o cca 25%.Děkuji.
J.Švorc
anonym
Je pravda, že rekonstrukce dálnice bude trvat osm let? Po celou tu dobu tam budou platit nejrůznější dopravní omězení???
Dobrý den, vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci celkem 160 km dálnice (tj.320 km komunikace), která bude probíhat za plného provozu až 40.000 vozidel/24 hodin, je celý projekt rozdělen na 21 úseků, dlouhých 6 až 13 km, kdy střídavě bude provoz převáděn ve čtyřech jízdních pruzích na poloviny dálnice. Při optimálním průběhu projektové přípravy a získávání stavebních povolení je možný termín dokončení v roce 2018, a to i v závislosti na finančních prostředcích, přidělovaných v jednotlivých letech na tuto stavbu. Děkuji
J.Švorc
B. Musil
1. Co nyní brání tomu, aby se D1 rozšířila rovnou na tři pruhy? (Jsou to peníze na stavbu, nebo spíš na výkup pozemků, nebo něco jiného?) 2. Kdy je podle vás reálné, že se po celé dálnici bude jezdit ve třech pruzích?
Dobrý den, příprava projektu rozšíření na 3 jízdní pruhy je z hlediska času daleko náročnější, než připravované řešení. Jedná se zejména o nutnost řešení řady majetkoprávních vztahů k nově zastavovaným pozemkům, nutnost získávat nejen stavební povolení, ale rovněž rozhodnutí o umístění stavby, řešit nově odvodnění dálnice, přebudovat prakticky všechny dálniční mosty. To by znamenalo odklad zahájení prací o roky. Vzhledem k technickému stavu dálnice, a to nejen vozovky, ale i mostních objektů, není možné již zahájení modernizace odkládat. Děkuji.
J.Švorc
Jana Synáčková
Neuvažujete o tom, že byste po dobu opravy dálnice nějak dotovalo okolní veřejnou dopravu, která by ulehčila dálnici a zároveň svedla dopravu z míst zúžení do předem naplánovaných objízdných tras? Děkuji za vaše vyjádření.
Dobrý den, v současné době slouží dálnice D1 zejména dálkové dopravě, a to nejen vnitrostátní, ale i tranzitní. Proto dotace veřejné dopravy by nepřinesla zásadní snížení intenzity. Jedním z problémů tohoto projektu je, že pro D1 prakticky neexistují vhodné a dostatečně kapacitní objízdné trasy. Proto byl projekt připraven v režimu zachování 2+2 šířkově redukovaných jízdních pruhů, i když při snížené rychlosti. Toto řešení je běžně vžíváno v okolních zemích při obdobných stavebních akcích. Děkuji.
J.Švorc
Novák Kamil, Ing.
Dobrý den, pane Švorci, kdy přesně oprava začne, mám tím na mysli, kdy se začne s reálnými stavebními pracemi a úpravami? Děkuji za vaši odpověď.
Dobrý den, projekt je v současnosti ve stádiu probíhající veřejné obchodní soutěže na zhotovitele jednotlivývch úseků 1.etapy. Při ideálním průběhu, tj. za situace, že se nikdo z uchazečů neodvolá proti výsledkům této soutěže, je nejbližší reálný termín podpisu kontraktu první říjnový týden. Termín zahájení stavebních prací na prvních 4 úsecích bude bezprostředně po podpisu smluv.Děkuji.
J.Švorc
mix
co je pravym duvodem rekonstrukce? je to rozsireni na tri pruhy nebo nevyhovujici stav asfaltu dneska?
Dobrý den, důvodů pro zahájení modernizace je několik. Je to techický stav nejen vlastní vozovky, která je v některých úsecích již nejméně 10 let za svojí životností, ale i řady dalších objektů, zejména mostů, kde řada z nich je na hranici havarijního stavu. Dále je třeba odstranit některé technické závady, např. nedostatečné délky odbočovacích a připojovacích pruhů. V neposlední řadě je to pak potřeba rozšíření do parametrů (šířka min.11,5 m), umožňujících v budoucnu kdykoli převést dopravu na jednu polovinu dálnice ve čtyřech jízdních pruzích, což v současné době není možné. Tato skutečnost způsubuje dopravní komplikace při jakémkoli dopravním omezení na dálnici, kdy v jednom směru je ponechán pouze 1 jízdní pruh. Děkuji.
J.Švorc
Tomáš Nosek
Nedávno jsem jel trasu Praha-Brno a zarazila mě jedna věc - jak je možné, že cesta v jednom jízdním pruhu (v tom pravém) připomíná skákající tankodrom a přitom v tom levém se jede relativně dobře? To byl na každý druh použitý jiný materiál??
Dobrý den, intenzita dopravy na dálnici D1 v úseku mezi křižovatkou Mirošovice a Kývalka se pohybuje okolo 40.000 vozidel / 24 hodin, z čehož přibližně 25% tvoří těžká nákladní doprava. Tato vozidla využívají převážně pravý jízdní pruh a tím dochází k jeho výraznějšímu poškozování. Děkuji.
J.Švorc
anonym
Přípravuje se na opravy nějak i dálniční policie? Ať už tím, že budou přísnější kontroly, nebo naopak bude mít volno, resp. bude přesnutua na jiné úseky dálnic v česku?
Dobrý den, projekt modernizace D1 je připravován v úzké spolupráci s Policií ČR, zejména s ohledem na dopravně inženýrská opatření v uzavírkách, kde je činnost zejména dálniční policie nezastupitelná. Samostatnou částí projektu je metodika řešení mimořádných událostí, které nemůžeme vyloučit. Jedná se o postupy při řešení dopravních nehod, odstraňování překážek v provozu, příjezdové trasy pro složky integrovaného záchranného systému, dohledová činnost. Děkuji
J.Švorc
David Sýkora
Pěkný den, jaké jsou plánované náklady na opravu d1? A peníze půjdou z rozpočtu min. dopravy? Děkuji
Dobrý den, projekt modernizace D1 je připravován v parametrech, umožňujících spolufinancování z prostředků EU. Projektované náklady jsou cca 24 mld. korun. S ohledem na aktuální nedostatek stavebních zakázek zejména v inženýrských stavbách a počet úřastníků v soutěži, kteří podali nabídku, lze právem předpokládat snížení výsledné ceny. Děkuji.
J.Švorc
dan cibulka
1. jaký je přesně náplň vašeho úkolu jako zmocněnce pro rekonstrukci? 2. platí vás ministerstvo dopravy, řsd, nebo vláda? 3. vaše funkce bude trvat osm let po dobu celé rekonstrukce?
Dobrý den, můj úkol je dán Zmocněním Ministerstva dopravy pro modernizaci D1. Podrobná úprava je dána Smlouvou o výkonu funcke, uzavřenou mezi ŘSD a mojí osobou. Moje funkce bude trvat po dobu platnosti Zmocnění. Děkuji.
J.Švorc
Tomáš Hušík
Lze se podle vašeho názoru připravit na uzavírky a eliminovat tak dopravní zácpy a další problémy na minimum nebo úplně vyloučit? Nebo je déjednička pro ČR tak důležitá a významná, že sebemenší uzavírka prostě kolony způsobí tak jako tak? Díky.
Dobrý den, dálnice D1 nemá v současné době dopravní alternativu po komunikacích dálničního typu ani po jiných odpovídajících komunikacích. Z tohoto důvodu byl projekt připraven tak, aby byla zachována doprava prakticky po celou dobu stavebních prací vždy v 4 jízdních pruzích, šířkově redukovaných na celkových 11,5 m. Výjimku budou tvořit krátká období (v řádu dnů), kdy budou probíhat bourací práce přemostění. Podrobné informnmace o vedení dopravy lze nalézt např. na www.novad1.cz. Stejný postup je užíván na dálničních stavbách v sousedních zemích. Nepominutelnou skutečností, ovlivňující dopravní komplikace, bude chování nás, řidičů, zejm. dodržování rychlosti, bezpečné vzdálenosti, užívání metody zipu, věnování se řízení vozidla. Každá i malá dopravní nehoda ve zúžených místech přinese zdržení v řádu desítek minut.Děkuji.
J.Švorc
Související