Ekonom v iPadu

Týdeník Ekonom (včetně tohoto článku) si můžete přečíst i na vašem iPadu.

APLIKACI STAHUJTE ZDE.

Jak již to v naších končinách chodí, zákonná nařízení nepředcházejí dostatečné manuály pro jejich uplatnění. To v konečném důsledku může značně snížit a zmařit snahu o zlepšení podnikatelského prostředí.

Výjimkou bohužel není ani poslední novela zákona o dani z přidané hodnoty. Ta od 1. ledna v rámci stavebních a montážních prací přenáší daňovou povinnost platby DPH z poskytovatele služby na příjemce. Faktura již nemá obsahovat výši DPH, ale pouze sdělení, že daň je povinen spočítat, doplnit a přiznat příjemce zakázky. Ten je kromě výpočtu odpovědný za vedení evidence.

Skrytá hrozba

Jak správně vyčíslit DPH a identifikovat sekce, dle kterých se sazba daně počítá, tak, aby se příjemce vyhnul případné pokutě ze strany finančního úřadu? Všechny poskytnuté činnosti (např. malířem či stavbařem) musejí být identifikovány v textu faktury, aby je účetní konečného příjemce mohla správně zařadit do jednotlivých sekcí. Avšak praxe již nyní ukazuje, že neexistuje přesný taxativní výčet činností, které souvisejí se stavebnictvím a na které se vztahuje tato novela zákona. Již nyní si firmy s touto změnou nevědí rady.

Například opravu zařízení spojeného se stavbou pevným základem je možné z jednoho pohledu brát za součást stavby, avšak z pohledu této novely, pokud nedochází k výměně "kusu za kus", tomu tak není. Dotyčný opravář je tedy povinen odvést DPH. Není jasno ani u zařízení, jako jsou například klimatizační a chladicí zařízení. Dalších případů je mnoho, a mnoho z nich teprve vyplave na povrch.

Nedovedu si v reálu představit bezchybnost uvažování řemeslníků a stavebních techniků, kteří budou nuceni každou svoji činnost zařadit do různých sekcí. Novela je přitom nejasná nejen pro řemeslníky a ostatní poskytovatele služeb, ale i pro samotné účetní a daňové poradce.

(Více k problematice DPH najdete na www.ekonom.cz/dph.)

Matěj Maršala
konzultant společnosti NSG Morison znalecký ústav

Související