Čeští podnikatelé a výzkumníci umí najít výborná řešení a nadchnout se pro jejich realizaci. Často jim ale chybí schopnost sebevědomě prezentovat výsledky své práce na místním i mezinárodním trhu. A s tím se jim právě snažíme pomáhat. Říká Ivo Říha, předseda představenstva organizace CE Digital & Enviro Grouping (CEDEG), která propojuje podnikatele, výzkumné ústavy a univerzity se státní správou i dalšími firmami a klastrovými uskupeními na evropské úrovni.

Jak byste popsal hlavní aktivity sdružení CEDEG?

Jsme středoevropské uskupení pro digitální transformaci a progresivní environmentální technologie. Naše činnost se soustřeďuje na technologické otázky, které jsou dlouhodobě aktuální v rámci celé Evropské unie, tedy digitalizaci, kybernetickou bezpečnost, udržitelnost a umělou inteligenci. Jako CEDEG propojujeme naše členy s českými inovačními centry a dalšími organizacemi, jako je například Národní klastrová asociace (NCA), kde působím jako viceprezident, a také s dalšími sdruženími, klastry a firmami v rámci Evropy nebo například v Izraeli. Nejtěsnější spolupráci máme s podniky a státní správou na Slovensku, ale jsme v kontaktu také s dalšími klastrovými organizacemi po celé Evropě. Naším cílem je stát se jednou z největších platforem pro propojení byznysu s vědou a výzkumem v rámci střední Evropy.

Směrování na konkrétní oblasti určují vaši členové?

Přesně tak. Vycházíme z oboru činnosti naší členské základny, kde převažují firmy vyvíjející technologie z oblasti kybernetické bezpečnosti a AI. V kyberbezpečnosti jsme aktuálně jedním z největších oborových sdružení v Česku a na Slovensku. Technologická témata ale zasahují do všech oblastí podnikání. Jako příklad z poslední doby můžu uvést spolupráci s asi čtyřmi desítkami výrobců nábytku, kteří nás prostřednictvím NCA oslovili, zdali bychom pro ně našli zajímavá technologická řešení z oblasti průmyslu 4.0.

V rámci každé oblasti pak vymýšlíme konkrétní projekty. Asi nejviditelnější je náš Czech‑Slovak Technology Summit, který se letos již potřetí konal na zámku v Mikulově. Jde o dvoudenní networkingovou akci o kyberbezpečnosti a AI, do které zapojujeme velkou část naší členské základny i spoustu dalších technologických partnerů a podporujeme zde uzavírání nových kontraktů mezi českými a slovenskými subjekty.

Kdo takové akce navštěvuje na straně zákazníků?

Cílíme především na střední a vyšší management firem a organizací. Nejčastěji jde o výrobní podniky všech velikostí a subjekty kritické infrastruktury. Státní správu zastupují nejčastěji ředitelé sekcí a náměstci, zástupci velkých municipalit nebo manažeři nemocnic. Často se našich akcí účastní také zástupci univerzit a zakladatelé start‑upů, kteří chtějí navázat kontakty s většími partnery. Když jsme s našimi členy a partnery, kteří se mikulovského summitu letos účastnili, celou akci vyhodnocovali, napočítali jsme řádově stovky potenciálních obchodních příležitostí, které se zde podařilo otevřít. Toto dvoudenní setkání ale není jen o byznysu. Jde také o příležitost k výměně zkušeností a obecně networkingu, nebo jak říkáme matchmakingu – tedy řízenému navazování kontaktů.

Zmínil jste účastníky ze státní správy, jakou zde CEDEG hraje roli?

Pokud ministerstva nebo další vládní orgány potřebují názory expertů, oslovují zpravidla spíše oborové organizace než konkrétní subjekty. A platí to i naopak – jestliže chtějí zástupci určitého odvětví otevřít nějaké téma na úrovni ministerstev, budou spíše vyslyšeni jako členové větších uskupení. Pak mají i větší šanci něco změnit. CEDEG má navíc velkou sílu i na regionální úrovni. Zakládal jsem a vedl Středočeské inovační centrum a spolupracoval s dalšími organizacemi v regionech, takže umíme naše členy propojit i s krajskými samosprávami – už proto, že dobře známe jejich potřeby v oblasti digitalizace a kybernetické bezpečnosti. V osmi českých a dvou slovenských regionech jsou také zastávky naší každoroční kyberbezpečnostní roadshow. A zmínit bych chtěl také náš Česko–Slovenský CISO Club, kde se pravidelně v Praze a Bratislavě setkávají ředitelé a manažeři kybernetické bezpečnosti největších podniků a organizací kritické infrastruktury státu.

Jak se vám daří tyto vysoké manažery a zástupce státní správy na vaše akce získat? Podobných pozvání asi dostávají hodně…

Máte pravdu, konkurence je obrovská. Ale pokud mohu soudit, tak naší výhodou je především historie a kredit sdružení CEDEG. Máme za sebou řadu roadshow, konferencí a workshopů, které představují neutrální platformu, kde se nesnažíme prodávat konkrétní řešení nebo služby, ale opravdu propojit lidi a organizace, které si mohou být vzájemně prospěšné. Celkově má CEDEG obrovský sociální kapitál, který představuje tisíce kontaktů, lidé, nejen z prostředí českého inovačního ekosystému a IT, nás znají a pozitivně reagují na akce, které pořádáme.

Jaké máte aktivity v rámci Evropy?

Kromě Slovenska máme velmi dobré kontakty a nastavenou spolupráci především s polskými, francouzskými nebo španělskými inovačními a podnikatelskými klastry. V globálu se jedná o stovky zahraničních subjektů, se kterými jsme schopni naše členy propojit. Cíleně vyhledáváme také zajímavé akce v rámci Evropy. Například loni jsme byli s několika českými firmami na největším německém kyberbezpečnostním veletrhu ITSA v Norimberku, kde jsme zařídili prezentaci na společném stánku a podařilo se nám zde úspěšně propojit dvě menší české firmy s distributory na německém trhu. Navíc se neomezujeme jen na Evropu – uspořádali jsme podnikatelskou misi do Izraele a na příští rok připravujeme misi do Vietnamu a na Filipíny. Mimo účast na zahraničních konferencích prosazuje obecně CEDEG ve spolupráci se zahraničními partnery nejčastěji politiku „jeden za jeden“. Vy pomůžete naší firmě se vstupem na váš trh a my pomůžeme vaší firmě se vstupem na náš trh.

Když máte možnost mezinárodního srovnání, jak si vlastně vedou české firmy v prezentaci svých nápadů a řešení?

Zajímavé srovnání je například s izraelskými kyberbezpečnostními firmami nebo firmami v environmentálních technologiích. Zatímco Izrael je v tomto oboru vnímán jako světový lídr, šikovné české firmy dělají prakticky to samé a často mají i lepší nápady, ale ve světě o tom nikdo prakticky neví. Z toho vyplývá i fakt, že u nás často vyvíjíme jen komponenty špičkových řešení, kterými se pak chlubí někdo jiný. Máme světové nápady, jen je často neumíme prodat. Navíc se zbytečně bojíme neúspěchu, namísto abychom i o nepovedených projektech diskutovali a poučili se z nich.

Kdo se vlastně může stát členem CEDEG, máte nějaká kvalifikační kritéria?

Nemáme přímo kritéria, podle kterých bychom přijímali nové členy, ale celkově se snažíme spolupracovat především s firmami, případně výzkumnými organizacemi, které budou v rámci sdružení opravdu aktivní. Členství v CEDEG vám samo o sobě nic zásadního nepřinese, ale když se budete podílet na našich akcích a aktivně se zapojíte, můžete získat spoustu nových kontaktů i byznysových nebo výzkumných příležitostí. Většina našich členů efekt ze svého zapojení vidí, ale stane se, že nový člen s čistě pasivním přístupem po prvním roce odejde. Je to normální ozdravný proces.

Text vznikl ve spolupráci s CEDEG

Související