V Ústeckém kraji je nejlepším místem pro podnikání Most, v tom Libereckém zase Jablonec nad Nisou. Alespoň to vyplývá z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Ve výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, které dále rozvíjejí diskusi o vývoji zdejšího podnikatelského prostředí. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Vždycky Most!

V Ústeckém kraji se Městem pro byznys stal Most, když těžil například z vysoce nadprůměrného počtu právnických osob, tedy zejména obchodních společností. Příslibem do budoucna je navíc i nízký index stáří, tedy poměr mezi lidmi staršími 65 let k lidem mladším 15 let. Podnikatele jistě potěší i relativní dostatek volných pracovních sil. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i v přepočtu na 100 firem. Pokud jde o přístup veřejné správy, vynakládá radnice nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a sociální péče. Ze všech šestnácti obcí s rozšířenou působností v kraji dosáhl Most druhého nejlepšího výsledku jak v testu elektronické komunikace, ověřujícím odpovědi živnostenských úřadů podnikatelům, tak v kvalitě webových stránek z pohledu podnikatele, což je velmi dobrý výsledek i v mezikrajském srovnání.

„Jsme velmi poctěni, že jsme dokázali zabodovat ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys a že naši podnikatelé jsou spokojeni s přístupem města k podnikání, budeme se snažit dál hrdě reprezentovat. My provozujeme již od roku 2022 coworkingové centrum, které je velmi využíváno a plánujeme jeho budoucí rozšíření. Aktuálně také zastupitelstvo města Most schválilo manuál vizuálního smogu, kterým chceme zkultivovat také optické prostředí místních provozoven,“ říká členka Rady města Mostu pro oblast dotací Jana Falterová Zudová.

Kde se v Česku daří byznysu – VI. díl

Na druhém místě v kraji se umístil Chomutov, který zaznamenal například nadprůměrný podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města, stejně jako vysokou likviditu. Finance putují především do oblasti vzdělávání a sportu. Vůbec nejlepší výsledek si Chomutov připsal v testu elektronické komunikace.

Na bronzové příčce pak skončilo Ústí nad Labem, které se může pochlubit nejvyšším počtem ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Ve městě je velmi vysoký počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Rozvoji podnikání přispívá dobrá dopravní dostupnost města.

Jablonec, město přívětivé podnikatelům

V rámci Libereckého kraje vzešel z žebříčku jako město nejvíce zaslíbené podnikání Jablonec nad Nisou. Město se například může pochlubit nadprůměrným počtem dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel, v rámci kraje zaznamenává také nízký index stáří, tedy poměr lidí ve věku více než 65 let k lidem mladším 15 let, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucnosti. Radnice vynakládá nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a do oblasti sportu. Především ale Jablonec nad Nisou získal nejlepší hodnocení webových stránek z pohledu podnikatele, který na nich najde v přehledné podobě vše podstatné pro komunikaci s veřejnou správou a řadu dalších užitečných odkazů a informací.

„Je samozřejmě velmi příjemné dostat toto ocenění. Na druhou stranu sami dobře víme, kolik máme rezerv, a určitě je dobré neusnout na vavřínech a pokračovat ve zlepšování. I přesto, že máme nejvíce dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel, tak v Jablonci rozhodně stále je nedostatek bytů a my na toto téma často jednáme jak se soukromými developery, tak připravujeme vlastní rozvojové projekty, které do budoucna přinesou poměrně velké stavební možnosti a doplní nabídku bytů ve městě,“ říká náměstek primátora Jablonce nad Nisou pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Na druhé příčce v kraji se umístil Tanvald, kde je jeden z nejvyšších počtů ekonomických subjektů v celém regionu. Ve městě je také relativní dostatek volných pracovních míst a zároveň vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na 100 firem v kraji. Třetí příčku obsadil Liberec, který dosahuje vůbec nejvyššího meziročního nárůstu počtu ekonomických subjektů, stejně jako nejvyššího počtu firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu firem. Krajské město umí čerpat dotace, jejich podíl na celkových příjmech města je v rámci kraje jeden z nejvyšších.

Související