Ve Zlínském kraji je nejlepším místem pro podnikání Valašské Meziříčí, v Olomouckém zase krajské město Olomouc. Vyplývá to z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský poten­ciál měst a obcí v Česku.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Ve výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji zdejšího podnikatelského prostředí.

Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Podnikání vstřícná města plná firem a živnostníků

Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který ukazuje, kde se v Česku nejsnáz podniká, prezentujeme výsledky Zlínského a Olomouckého kraje.

Valašské Meziříčí uspělo díky kvalitním webovým stránkám, podpoře elektromobility či úspěšné integraci ukrajinských uprchlíků.

Olomouc zaznamenala v kraji nejvyšší počet firem a živnostníků v přepočtu na obyvatele, body jí přidala i dobrá dopravní dostupnost či schopnost čerpat dotace.

Valašské Meziříčí zdobí webovky

Více než dvacetitisícové město na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy se může v rámci všech měst ve Zlínském kraji pochlubit nejlepšími webovými stránkami z pohledu podnikatele. Ve městě rovněž myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí v regionu nejvyšší počet dobíjecích stanic v přepočtu na 100 firem. Radnice také vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti bydlení, veřejné dopravy a sportu. Podnikatele jistě potěší v rámci Zlínského kraje relativní dostatek volných pracovních sil. Počet obyvatel ve Valašském Meziříčí nadto při srovnání s ostatními městy nadprůměrně stoupá.

„Starostou Valašského Meziříčí jsem desátým rokem a je to poprvé, co jsme získali toto prestižní ocenění, takže si ho moc vážím. Je to výsledek dlouhodobé práce nejenom radnice, ale určitě i podnikatelů a občanů našeho města, kteří často chodí s podněty, které zapracováváme. Zmínil bych nárůst počtu obyvatel. Naše město se velmi dobře vypořádalo s přílivem ukrajinských uprchlíků. Našli jsme pro ně ubytování, a co je důležité, naši podnikatelé pro ně našli práci,“ říká starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Stříbrný Rožnov pod Radhoštěm zaznamenává nadprůměrný meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů. V rámci Zlínského kraje je zde nadprůměrný rovněž počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Radnice se může pochlubit vysokou likviditou a také v rámci regionu nadprůměrnými výdaji věnovanými do oblasti kultury a vzdělávání.

Třetí Vsetín se blýskl v testu elektronické komunikace. Ten prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak kvalitně a jak rychle odpovídají živnostenské úřady na dotazy podnikatelů. Ve Vsetíně se rovněž nachází velké množství firem s více než 250 zaměstnanci, měřeno k celkovému počtu ekonomických subjektů. Radnice se může pochlubit v rámci kraje vůbec nejnižšími náklady na dluhovou službu.

Kde se v Česku daří byznysu – IV. díl

V Olomouci umí čerpat dotace

Statutární město Olomouc zaznamenává v rámci kraje vůbec nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, velmi vysoký je zde také podíl firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Rozvoji podnikání přispívá dobrá dopravní dostupnost a do budoucna rovněž nízký index stáří, tedy poměr osob starších 65 let ku mladším 15 let. Vůbec nejlepšího výsledku dosáhla radnice v podílu čerpaných dotací na celkových příjmech. Nadprůměrné finanční prostředky směřuje radnice zejména do oblasti kultury a veřejné dopravy.

„Pro nás je důležité, že po složitých covidových a krizových letech se podnikatelská aktivita ve městě nezastavila. Nakonec i kritéria, kde jsme byli úspěšní, která se netýkají jen podnikatelského prostředí, ale města jako celku, zejména pokud jde o čerpání evropských dotací, za něž jako město také odpovídáme v rámci celé olomoucké aglomerace, beru jako úspěch celého týmu na radnici,“ říká primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Na druhém místě se v kraji umístil Prostějov, který se může pochlubit nadprůměrným počtem dokončených bytů, a to i v přepočtu ku změně počtu obyvatel. Radnice také směruje nadprůměrné finanční prostředky do oblasti bydlení, stejně jako do oblasti sportu. Zároveň však vynakládá v rámci kraje nejnižší finance na dluhovou službu. Zejména se ale Prostějov blýskl v testu elektronické komunikace.

Bronzovou příčku pak obsadila Mohelnice, která v rámci regionu zaznamenává nadprůměrný meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů. Zároveň je ve městě při porovnání s ostatními relativní dostatek volných pracovních sil a podnikatele jistě potěší i nízký koeficient daně z nemovitosti.

Související