Zaměstnanec německé společnosti byl po šestnácti letech na hodinu propuštěn pro hrubou urážku nadřízeného. Stačilo, že pod fotografií na sociální síti využil k jeho označení emotikony prasečí a opičí hlavy. Dotčený platnost okamžitého zrušení pracovního poměru napadl, avšak s tím, že zvířecí „komentáře“ k tomu nedávají důvod, nepochodil. Pracovní soudy potvrdily, že užité symboly představují hrubou a intenzivní urážku. „Mimo jiné i proto, že zaměstnanec emotikony v komunikaci užil naprosto vědomě a cíleně, neboť jeho nadřízený byl opravdu velmi korpulentní a měl velmi výrazné rysy obličeje. Danou osobu tak bylo možné zcela jednoznačně identifikovat,“ přibližuje Zuzana Ďuríková, odbornice na pracovněprávní spory ve společnosti bnt attorneys in CEE, co německé soudce vedlo k takovému rozhodnutí.

Německé soudy nakonec zohlednily dřívější bezproblémové působení zaměstnance ve společnosti a zaměstnavatel spor o propuštění prohrál. „Nikoli však z toho důvodu, že by uvedený způsob použití emotikonů neměl žádný význam a nepředstavoval by urážku vedoucích zaměstnanců,“ přidává David Šupej, odborník na pracovní právo a partner v advokátní kanceláři Sedlakova Legal.

Sněží? To bude kokain!

Emotikony nehrají roli pouze v pracovním právu. Mohou sloužit k projevení vůle i k prokázání tvrzených skutečností. Posouzení jejich významu představuje svébytnou disciplínu, se kterou se musí justice vyrovnávat.

Jádrem sporu, který řešil soud v západokanadské provincii Saskatchewan, bylo posoudit, zda je symbol zdviženého palce v konverzaci mezi obchodními partnery možné považovat za platné přijetí nabídky druhé strany. Rozhodl, že ano.

V tomto konkrétním případě měla význam především zavedená praxe v předchozí komunikaci. V ní si obě strany až do incidentu s emoji prvkem potvrzovaly smlouvy krátkými zprávami typu „O. K.“ nebo „souhlasím“. Soud dovodil, že vyobrazení zdviženého palce z této praxe nijak nevybočovalo. „Domnívám se, že v obdobných případech bude důležité zkoumat mimo jiné ustálenou praxi stran, a to nejen ve smyslu, zda běžně emotikony v komunikaci používaly, nýbrž také to, jaký význam jim přiznávaly a co si skutečně každá pod daným pojmem či emotikonem představovala,“ nastiňuje směr k budoucím takovým kauzám Ďuríková.

Zavedená praxe nebyla jediným argumentem, který soud při posuzování významu zdviženého palce zohlednil. „Soud vzal v úvahu i slovníkový význam a uzavřel, že rozumný pozorovatel by zdvižený palec v daném případě považoval za souhlas v elektronické formě, kterým může být v souladu s kanadskou legislativou přijata nabídka,“ vysvětluje Tereza Formanová, advokátka ve společnosti Sedlakova Legal. Domnívá se, že k podobnému závěru by mohly dojít i soudy v jiných zemích, včetně České republiky.

Bude nutné zkoumat i ustálenou praxi stran, a to nejen ve smyslu, zda v běžné komunikaci emotikony používaly, nýbrž i to, jaký význam jim přiznávaly a co si pod nimi představovaly.

V daném případě je smysl palce nahoru obecně jasný. Avšak i zdánlivě nesmyslný nebo nesrozumitelný emotikon použitý v konverzaci je možné úspěšně interpretovat, a to na základě předchozího chování a zvyklostí osob, které ho použily. „Příkladem může být třeba úvaha Zemského soudu v Trevíru, který v jednom rozhodnutí uzavřel, že emoji, jeden se sněhovou vločkou a druhý s jetelovým listem, v příslušném sociolektu odkazují na kokain a marihuanu,“ vysvětluje Ondřej Drachovský, advokát ve společnosti Zvolský Advokáti, který se otázkou emotikonů v právu dlouhodobě zabývá.

Není broskev jako koza

K posuzování významu, ať už široce vžitého, nebo známého jen určité sociální skupině, se přidávají určité technické mantinely. Jeden symbol se v různých prohlížečích či operačních programech může zobrazovat rozdílně. „Příkladem je emoji broskve, která na zařízeních Apple může nápadně připomínat určitou část ženského těla, kdežto na jiných nemusí být podobnost zdaleka tak zřejmá,“ konstatuje Drachovský.

Advokát doplňuje, že při interpretaci je rovněž nutné zohledňovat různá jazyková a kulturní specifika. „Například emotikon kozy má u nás spíše negativní konotace, kdežto ve Spojených státech může symbolizovat, že je někdo naprostou legendou, jelikož anglický výraz goat představuje i slangovou zkratku spojení Greatest of All Time.“

Pozor na smutné smajlíky

České právo na svůj první velký emotikonový případ čeká. Jako podpůrný důkaz tvrzené skutečnosti už ale smajlíky posloužily. Například v kauze vydírání obžalovaný reagoval na fotku, kterou mu zaslala žena po fyzickém napadení své osoby, třemi smutnými obličejíky. „Krajský soud zde interpretoval zprávu obviněného jako jeden z důkazů, že na újmu poškozené reagoval bez emocí a bez zájmu,“ shrnuje Formanová.

V souvislosti s civilním řízením zmiňuje Drachovský případ muže, který se domáhal vrácení peněz, jimiž zaplatil za svou expřítelkyni v době trvání vztahu. V popisu jedné platby na ženin účet byl uveden pouze usměvavý smajlík. „Mimo jiné skrze emotikony bylo nakonec podle soudu prokázáno, že v době posílání peněz na účet ženy byl jejich vztah velice blízký a že muž posílal své tehdejší drahé polovičce peníze s úmyslem ji obdarovat, a nikoli jako půjčku či úvěr,“ objasňuje advokát interpretaci mužova jednání.

Související