Na východě Čech se nejlépe podniká v Hradci Králové a v Pardubicích. Vyplývá to z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský poten­ciál měst a obcí v Česku.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Ve výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji zdejšího podnikatelského prostředí.

Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Podnikatelům přívětivé město

Hradec Králové je nejlepším městem z hlediska podnikatelského poten­ciálu v celém Královéhradeckém kraji. Krajské město těžilo například z toho, že je v něm v přepočtu na 1000 obyvatel vůbec největší počet ekonomických subjektů, přičemž tento počet se meziročně v rámci celého regionu nejvíce zvětšuje.

Podnikání vstřícná města plná firem a živnostníků

Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který ukazuje, kde se v Česku nejsnáz podniká, prezentujeme výsledky Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Hradec Králové zvítězil díky vysokému počtu firem a živnostníků, vstřícnému přístupu k elektromobilitě či dobré dopravní dostupnosti.

Pardubice uspěly zase díky velkému nárůstu počtu obyvatel či vstřícnému a kvalitnímu přístupu živnostenských úřadů.

Hradec Králové se může rovněž pochlubit velmi vysokým podílem firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Rozvoji podnikání prospívá i dobrá dopravní dostupnost města. Město myslí rovněž na rozvoj elektromobility, alespoň to dokládá vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily v kraji.

„Ocenění si velmi vážím, protože pro podporu podnikání jsme udělali za poslední dva roky maximum. Jako příklad můžu uvést, že se snažíme nastavit ještě transparentnější pravidla pro podnikání. Můžu zmínit, že město je zřizovatelem Technolo­gického centra, které je přímo určeno pro podporu začínajících podnikatelů. Pravidelně se potkáváme s podnikateli, aktuálně s nimi připravujeme v tomto volebním období již druhé velké setkání,“ říká náměstek primátorky Hradce Králové Miroslav Hloušek.

Pomyslnou stříbrnou příčku obsadil v Královéhradeckém kraji Broumov, který zaznamenává vůbec nejvyšší podíl dotací na celkových příjmech. Radnici lze pochválit za to, že věnuje dostatečné finance do oblasti sociální péče a do oblasti vzdělávání.

Bronz bere Trutnov, ve kterém se daří udržovat ve vyvážené rovině nárůst počtu obyvatel s bytovou výstavbou, a to při relativním dostatku lidí na pracovním trhu. Radnice se může pochlubit vysokou likviditou nebo finančními prostředky směřovanými do oblasti vzdělávání a kultury.

Související

Několikátý úspěch Pardubic

Rovněž v Pardubickém kraji vzešlo ze srovnání vítězně krajské město. Pardubicím na první příčku pomohlo, že v nich v rámci regionu sídlí nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel a jejich počet meziročně dále výrazně stoupá.

K rozvoji podnikání přispívá dobrá dopravní dostupnost. Nárůst počtu obyvatel je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna.

Kde se v Česku daří byznysu – III. díl

Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné krajské město pochválit za vůbec nejlepší výsledek v mystery testování, které ověřuje prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů, jak rychle a kvalitně odpovídají živnostenské úřady. Radnice také vynakládá dostatečné finanční prostředky do oblasti sportu, bydlení a veřejné dopravy.

„Mám z ocenění obrovskou radost, uspěli jsme takto už poněkolikáté. Věřím tomu, že to není naposled, a budeme dělat všechno pro to, abychom uspěli i nadále. Obecně se snažíme podnikatelské prostředí podporovat. Spolupracujeme s Hospodářskou komorou, děláme setkání s podnikateli. Snažíme se, aby zde byla dobrá informovanost, máme městskou aplikaci, komunikujeme také prostřednictvím sociálních sítí. Ve městě působí pardubický podnikatelský inkubátor, což je rovněž určitý bonus,“ říká primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Stříbrná Česká Třebová zaznamenává v rámci Pardubického kraje velmi vysoký podíl firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Ve městě se myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, v přepočtu na 100 firem je to dokonce nejvíce v celém kraji.

Třetí příčku obsadila Přelouč, která má v Pardubickém kraji vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města a také velmi vysoký podíl dotací na celkových příjmech. Podnikatele jistě potěší v rámci regionu relativně větší počet volných pracovních sil.

Související