Pokud jde o nejlepší místa pro byznys, vévodí jihu naší republiky Český Krumlov a moravská metropole Brno. Vyplývá to alespoň z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Ve výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji zdejšího podnikatelského prostředí.

Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

K podnikání přívětivé město

Českému Krumlovu v Jihočeském kraji pomohlo k vítězství především kvalitní podnikatelské prostředí. Počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel je zde vysoce nadprůměrný.

Město demograficky výrazně roste, na což v rámci regionu odpovídajícím způsobem reaguje vysoký počet dokončených bytů na 1000 obyvatel. Podnikatele jistě potěší, že je tady na poměry kraje relativní dostatek volných pracovních sil. Radnice vynakládá dostatečné finance zejména na kulturu a sport. Město vykazuje rovněž nízké náklady na dluhovou službu.

Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné vyzdvihnout vysoký počet úředních hodin, během kterých si podnikatelé mohou ve městě vyřídit vše potřebné. Skvělého výsledku dosáhl Český Krumlov rovněž v hodnocení webových stránek města z pohledu podnikatelů, kteří na nich najdou v přehledné podobě to podstatné pro komunikaci s veřejnou správou a další užitečné odkazy a informace.

„Prvenství mě velmi těší, a to zejména, když je to obhajoba. Velmi se angažujeme na poli bytové výstavby, dále probíhají velké investice do dopravní infrastruktury. Opravujeme významné mosty, což přináší komplikace, ale věřím, že to i pro podnikatele bude nakonec přínosné,“ říká starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády.

Kde se v Česku daří byznysu – II. díl

Podnikání, vstřícná města plná firem a živnostníků

Ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který ukazuje, kde se v Česku nejsnáz podniká, prezentujeme výsledky Jihočeského a Jihomoravského kraje.

Český Krumlov zvítězil díky kvalitnímu podnikatelskému prostředí, vysokému počtu firem i dokončených bytů.

Brnu pomohl vysoký nárůst počtu obyvatel i nejvyšší počet firem v přepočtu na 1000 lidí. Město bodovalo i velmi vysokým počtem dobíjecích stanic pro elektromobily.

Na stříbrné pozici se v kraji umístily Vodňany, které bodují zejména v přístupu veřejné správy. Konkrétně lze ocenit vysoce nadprůměrný výsledek v testu elektronické komunikace, který ověřuje kvalitu a také včasnost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy směřované na živnostenské úřady. Bonusem pro podnikatele je nízký koeficient daně z nemovitosti.

Třetí příčku obsadily České Budějovice, které mají nejen nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, ale zaznamenávají také jejich nejvyšší meziroční nárůst. Velmi vysoký je rovněž podíl firem s více než 250 zaměstnanci. Magistrát směřuje dostatečné finanční prostředky zejména do dopravy a kultury.

Metropole dominuje ve všech směrech

Brno je ve „svém“ kraji nejlepší v obou hlavních částech srovnávacího výzkumu Město pro byznys, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Právem se tak stalo letošním vítězem v jihomoravském regionu.

V podnikatelském prostředí metropole zaznamenává vůbec nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, přičemž jejich meziroční nárůst je navíc na jihu Moravy jeden z nejvyšších.

K výborné dopravní dostupnosti, z níž mohou podnikatelé těžit, se přidává velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i v přepočtu na 100 firem.

Příslibem pro rozvoj pracovního trhu i do budoucna je rovněž nejvyšší nárůst počtu obyvatel. Brno v přepočtu na obyvatele vyniká také v podpoře kultury a veřejné dopravy. Mezi všemi městy Jihomoravského kraje dosáhlo krajské město nejlepšího výsledku v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů směřovaných na živnostenské odbory ověřují kvalitu a včasnost odpovědí.

„V posledních letech jsme se zaměřili na infrastrukturu a je vidět, že se hodně staví. Vnímáme, že problémem města je nedostatek bydlení, finální návrh územního plánu už máme na stole, což také rozvoji podnikání po jeho schválení pomůže,“ říká zastupitel Brna pro strategický rozvoj a brněnskou metropolitní spolupráci Martin Příborský.

Druhou příčku na stupních vítězů obsadily Pohořelice, a to mimo jiné díky nejvyššímu počtu dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v kraji. Skvělého výsledku dosáhlo město v okrese ­Brno‑venkov zejména v ekonomických ukazatelích.

Třetí Hodonín nabízí v porovnání s ostatními městy v Jihomoravském kraji velmi vysoký počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé, ale pochopitelně nejen oni, mohou vyřídit vše potřebné. Ve městě je také v rámci kraje vůbec nejvyšší počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel.

Související