V české metropoli je pro byznys nejpřívětivější městskou částí Praha 22, ve Středočeském kraji zase Mladá Boleslav. Takové jsou alespoň výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice.

Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v Česku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Vinci Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Velký potenciál pro rozvoj podnikání

Městská část Praha 22 (dříve Praha‑Uhříněves) se mezi ostatními městskými částmi dokázala prosadit vyrovnanými výsledky v obou hlavních kategoriích výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Vůbec nejlepšího výsledku dosáhla v mystery testování, které prostřednictvím několika vln fiktivních dotazů podnikatelů směrem k živnostenským úřadům zjišťuje kvalitu a rychlost jejich odpovědí.

Potenciálem pro rozvoj podnikání do budoucna je v rámci Prahy vůbec nejnižší index stáří, tedy poměr lidí nad 65 let ku lidem do 14 let věku. Městská část má nejvyšší počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel, stejně jako nejvyšší počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel.

O otevřenosti v přístupu místní radnice hovoří také velmi vysoký scoring úředních hodin, tedy počet úředních hodin, během nichž si mohou podnikatelé vyřídit vše potřebné, například pro rozjezd svého podnikání.

„Každé ocenění, ať se týká společenské odpovědnosti, školství nebo podnikatelského prostředí, je známkou toho, že v městské části něco velmi dobře funguje. Je to velmi dobrá zpětná vazba. Do naší městské části se stěhuje mnoho mladých lidí, čímž se pěkně rozvíjí také byznys, ať už z pohledu občana, podnikatelských příležitostí i podnikání jako takového. To považuji za velmi pozitivní,“ říká místostarostka Prahy 22 Hana Vagenknechtová.

Kde se v Česku daří byznysu – I. díl

Na druhém místě se v Praze umí­stila městská část Praha 1, která zaznamenala nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, a to jak v kategorii fyzických osob podnikajících, tak i v kategorii právnických osob. Vysoké hodnoty dosahuje rovněž průměrná plocha dokončených bytů, což adekvátně kopíruje změnu počtu obyvatel v první městské části. Vysoce nadprůměrného výsledku dosáhla radnice v testu elektronické komunikace.

Bronz bere Praha 14, která se může pochlubit nadprůměrným počtem živnostníků v přepočtu na počet obyvatel. Vysoce nadprůměrný počet má Praha 14 rovněž dobíjecích stanic pro elektromobily, v přepočtu na 100 firem je to dokonce prvenství. Výrazný nárůst počtu obyvatel otevírá možnosti rozvoje podnikání i v příštích letech. Z pohledu podnikatelů dosáhlo dobré úrovně hodnocení webových stránek městské části, na nichž je v přehledné formě k nalezení vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou.

Kvalitní podnikatelské prostředí

Z hlediska přístupu k podnikatelům jsou na tom ve Středočeském kraji nejlépe v Mladé Boleslavi. Statutární město se může pochlubit velmi vysokým podílem firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Podnikatelské prostředí může těžit z dobré dopravní dostupnosti, ve městě myslí rovněž na elektromobilitu, o čemž svědčí nejvyšší počet dobíjecích stanic v přepočtu na 100 firem. V rámci kraje nadprůměrná změna počtu obyvatel je pak příslibem rozvoje podnikání i do budoucích let.

Radnici je možné pochválit rovněž za nadprůměrné výdaje na sport a bydlení a také za velmi nízkou dluhovou službu. „Pro Mladou Boleslav je pochopitelně nejtypičtější závod Škoda Auto, který na sebe nabaluje další podniky. Tím pádem je ve městě vysoká zaměstnanost a hodně firem, které zaměstnávají velké množství lidí,“ říká náměstkyně primátora Mladé Boleslavi Miroslava Kašpárková.

Na stříbrné pozici se v kraji umístila Lysá nad Labem, která těží především z kvalitního podnikatelského prostředí, jež se i nadále rozvíjí. Svědčí o tom alespoň v rámci kraje vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. Příslibem rozvoje podnikání do budoucna je i nízký index stáří, vysoký nárůst počtu obyvatel.

Třetí Kralupy nad Vltavou kralují v oblasti přístupu veřejné správy. V rámci kraje dosáhly nadprůměrného výsledku v testu elektronické komunikace, radnice také věnuje dostatečné finanční prostředky do oblasti vzdělávání.

Související