Stále více českých firem si uvědomuje, že bez interního právníka, či dokonce celého právního týmu v silně regulované době podnikat nejde. I proto na vyhlášení ocenění Podnikový právník 2023, které se uskutečnilo v minulém týdnu v pražské Občanské plovárně, opakovaně zaznívalo: „Vybudoval či vybudovala právní tým od nuly.“ Profese dlouho vnímaná jako druhořadá například pro právničky po mateřské dovolené nebo pro ty, kterým se v jiných právních oborech nedařilo, v posledních letech získala prestiž a renomé.

Mezi velkými společnostmi už je dnes standardem, že jejich právní tým čítá i desítky členů. Postupně se této potřebě přizpůsobují i střední společnosti. I v této kategorii by bylo žádoucí, aby interního právníka či právníky měla každá, míní Josefa Benda, který právní tým od základů postavil v energetické společnosti innogy. „Podnikoví právníci se lépe dokážou nastavit na firemní organismus. Jsou ve firmě každý den, znají se se svými interními klienty a pracují jenom pro ně,“ zdůrazňuje.

Podnikový právník 2023

Laureáti ocenění Podnikový právník 2023 na slavnostním vyhlášení v pražské Občanské plovárně. Zleva Simeon Popov (Siemens Energy), Vladimíra Chlandová (T‑Mobile), Josef Benda (innogy), Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků, Vladan Rámiš (Mafra), Kristýna Tranová (JetBrains) a Monika Potěšilová (Notino).

Nový trend se objevil i proto, že advokáti jsou často zavaleni prací a dávají přednost klientům, kteří po jejich službách volají nejhlasitěji. „Advokát či notář má spoustu klientů a téměř nikdy se mezi nimi nevyvine tak silný osobní vztah, jako je tomu u interních právníků,“ potvrzuje prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Majáky práva i morálky

Podle prezidentky Unie podnikových právníků Marie Brejchové jsou podnikoví právníci nutností zejména v silně regulovaných odvětvích, jako je energetický průmysl, bankovnictví, doprava nebo telekomunikace. „V těchto oblastech se jde do velkých právních detailů, je potřeba i historická paměť právníka, když řeší problémy, nastavuje projekty,“ popisuje Brejchová.

Podle zkušenosti Moniky Potěšilové, která vybudovala právní oddělení v české a slovenské větvi prodejce obuvi Deichmann a nyní pracuje pro parfumerii Notino, se bez vlastních právníků dnes už neobejdou ani firmy, kde mají každodenní kontakt se spotřebitelem. Vlastníky o tom zpravidla přesvědčí spotřebitelské spory a opakované návštěvy České obchodní inspekce, jimiž stále náročnější zákazníci prodejce zavalí. Právník je pak psychologem, ochráncem vlastní firmy i ambasadorem zákazníků. „Důležité je vidět při reklamaci nejen právní stav věci. I když není reklamace stoprocentně oprávněná, vždy je lepší mít spokojeného zákazníka, který se k vám vrátí, než vleklý soudní spor nebo správní řízení,“ vysvětluje Potěšilová.

V kategorii Podniková právní kancelář porota ocenila hned dva týmy. Z rukou viceprezidenta svazu průmyslu Františka Chaloupeckého ocenění převzal člen představenstva innogy Josef Benda.
V kategorii Podniková právní kancelář porota ocenila hned dva týmy. Z rukou viceprezidenta svazu průmyslu Františka Chaloupeckého ocenění převzal člen představenstva innogy Josef Benda.
Foto: Václav Vašků
Vrchní ředitel ministerstva spravedlnosti Michal Franěk ho předal vedoucí sekce právní, regulace a compliance T‑Mobilu Vladimíře Chlandové.
Vrchní ředitel ministerstva spravedlnosti Michal Franěk ho předal vedoucí sekce právní, regulace a compliance T‑Mobilu Vladimíře Chlandové.
Foto: Václav Vašků

Interní právníci bývají také důležití pro náladu ve firmě. „Společně s útvary, které mají na starost vnější a vnitřní PR, je právní tým tím, kdo zhmotní firemní kulturu po obsahové stránce,“ popisuje Benda. Podle Simeona Popova, vedoucího právníka Siemens Energy, úloha právníka coby „firemního majáku“ ukazujícího cestu právní i morální vyplývá ze samotné podstaty a náplně profese. „Právník je ten, kdo má přehled o pravidlech zakotvených v právních předpisech a právní předpis je v mnoha případech norma chování. Často se na nás obracejí kolegové, aby věděli, zda směr, který zvolili, je správný,“ říká.

Laureáti ocenění Podnikový právník 2023

Podniková právní kancelář
T‑Mobile Czech Republic
innogy

Perspektiva (pro právníky do 40 let)
Kristýna Tranová, JetBrains

Občanské právo
Monika Potěšilová, Notino

Compliance
Vladan Rámiš, Mafra

IT a technologické právo
Simeon Popov, Siemens Energy

Výběr ze 119 kandidátů

O rostoucím významu profese podnikových právníků svědčí i počet nominací na ocenění. Letos jich Unie podnikových právníků nasbírala 119, porota zasedala opakovaně a členové zažili i bezesné noci. Ostatně vyhlásila překvapivě hned dva laureáty v kategorii Podniková právní kancelář, neboť oba týmy byly podle ní na zřetelně vysoké úrovni. O ocenění se podělil mobilní operátor T‑Mobile Czech Republic a energetická společnost innogy.

„Je vidět, že naše profese se může pochlubit velkým množstvím prvotřídních odborníků i mladých perspektivních nadějí,“ míní prezidentka unie. Podle Neubauera význam profese dokládá i zájem hostů o vyhlášení. Do pražské Občanské plovárny na ně opakovaně chodí například předseda České advokátní komory Robert Němec, šéf legislativců ministerstva spravedlnosti Michal Franěk a letos se mezi hosty objevil také Petr Hůrka, bývalý náměstek ministerstva práce a specialista na pracovní právo.

Vítěze Unie podnikových právníků nevybírá jen podle profesní odbornosti a hloubky vhledu do témat. Důležité také je, jak daný expert předává zkušenosti dál, třeba i mimo firmu. Laureáty jsou tak často velmi všestranní lidé. Například Popov, který se jím stal v kategorii IT a technologické právo, školí zaměstnance také na smluvní právo, sporovou agendu, hospodářskou soutěž, pracovní právo nebo trestněprávní agendu. Je rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR či členem expertního týmu pro legislativu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Související

Kde se berou podnikoví právníci

Cesta experta k podnikovému právu často vede přes jiné právní profese, kde sbírá zkušenosti a vhled do oboru. Řada z nich má za sebou například soudní či ještě častěji bohatou advokátní praxi. „Když už nechtějí z nějakého důvodu dělat advokacii, vyberou si velkého stabilního klienta a jdou k němu,“ říká Neubauer.

Důležité podle něj také je udržovat dlouhodobou spolupráci a blízký vztah mezi jednotlivými právními profesemi. „Máme řadu společných zájmů, problémů, které potřebujeme řešit vůči státní správě, ministerstvům a vládě koordinovaně,“ upozorňuje. Za jedno z témat, v němž je důležitý společný postup, aktuálně označil nastavování regulace umělé inteligence.

Související