Německo trápí hospodářská stagnace. Tamní ekonomika bojuje se slabou spotřebou domácností, vysokou inflací či s nízkými investicemi do moderních technologií. Trpí a bude tím trpět i Česko, jehož ekonomika se dá připodobnit k vagonu připojenému k německé lokomotivě. Když lokomotiva zpomalí, zpomalí i vagon. Je to logické, Česko je malá otevřená ekonomika orientovaná na export (podíl vývozu na HDP tady dosahuje dlouhodobě zhruba 80 procent), přičemž přibližně třetina vývozu putuje právě do Německa.

Vyhlídky do zbytku roku nejsou bohužel ani pro lokomotivu, a tím pádem ani pro vagon příliš dobré. Mezinárodní měnový fond očekává, že náš západní soused bude jedinou vyspělou zemí na světě, která se v letošním roce meziročně hospodářsky propadne. Již tak pomalé oživení české ekonomiky po pandemii tak bude zřejmě dál udržovat své šnečí tempo.

Jakkoliv je to pro ni špatná zpráva, možná z ní nakonec přece jen vzejde něco dobrého. Když se teď nebudeme moci spolehnout na výkonnou německou mašinu, která nás vytáhne z potíží, budeme snad konečně donuceni řešit vlastní problémy, které dlouhodobě pomíjíme. Třeba rozbujelou byrokracii, příliš malé investice do vývoje a výzkumu, nedostatek kvalifikované pracovní síly a silně podfinancovanou infrastrukturu. I když, možná jsem naivní.

Přeji pěkné čtení.

Související