Při rozhodování o tom, jak ocenit akcie, profesionální investoři zvažují věci, jako jsou například zisky společnosti, cash flow, manažerský tým, konkurenční prostředí, dynamika odvětví nebo třeba tempo hospodářského růstu. Těmto faktorům se říká fundamenty a všeobecně se uznává, že hrají klíčovou roli ve výkonnosti akcií. Jak ale ukazuje několik výzkumů z posledních dekád, na dění na akciových trzích může mít nezanedbatelný vliv ještě jeden hodně nevyzpytatelný faktor. Počasí.

Slunce přináší příliš optimismu

Vztah mezi slunečným počasím a chováním investorů, kteří se účastnili sekundárních emisí akcií, zkoumala například jedna studie publikovaná letos v časopisu Journal of Corporate Finance. Mezinárodní tým, jehož součástí byli výzkumníci z Centra pro inovativní a udržitelné finance Portsmouthské univerzity, analyzoval údaje z meteo­rologických stanic, aby určil období, kdy má počasí na investory největší vliv.

Z posbíraných dat vyplývá, že investoři podávali o něco vyšší nabídky ve slunečných obdobích. Jak řekl Jia Liu, ředitel Centra pro inovativní a udržitelné finance a profesor účetnictví a financí na University of Portsmouth: „Se slunečným počasím často přichází dobrá nálada – což je za mnoha okolností pozitivní, ale v případě finančního rozhodování tomu tak rozhodně není. Když sluneční svit zesílí, jsou zájemci o koupi až příliš optimističtí a méně se vyhýbají riziku, což může v důsledku vést k vyšším nabídkovým cenám za akcie.“

Liův tým se inspiroval dvě dekády starou studií Tylera Shumwaye a jeho spolupracovníka Davida Hirshleifera. Oba vědci zkoumali vliv slunečního svitu, deště a sněžení na akciové indexy v 26 zemích mezi roky 1982 a 1997. Zatímco déšť a sníh v podstatě žádný vliv na akcie neměly, u slunečního svitu to bylo jinak. Ukázalo se, že má s denními výnosy akcií silnou pozitivní korelaci.

K podobnému závěru došel i další vědecký kolektiv autorů Williama Goetzmanna, Dasola Kima, Aloka Kumara a Qin Wangové. Ti před osmi lety publikovali v odborném časopise Review of Financial Studies studii, v níž analyzovali vztah mezi chováním institucionálních investorů a tím, jaké bylo zrovna počasí. Rovněž tato skupina badatelů dospěla k závěru, že pokud je počasí zamračené, mají investiční manažeři tendenci považovat tržní indexy (v tomto případě Dow Jones Industrial Average) za předražené a naopak, když bylo počasí slunečné, považovali indexy za podhodnocené a byli za akcie ochotni zaplatit více.

Když jsou lidé v obchodě vystaveni vyšším teplotám, jsou ochotni za stejné věci zaplatit podstatně více peněz než v chladném prostředí.

Tuto teorii podpořil i výzkum Mitry Akhtariho z Kalifornské univerzity, který pomocí regresní analýzy porovnával denní výnosy indexu Dow Jones Industrial Average a počasí v centru New Yorku v letech 1948 a 2010. Opět se ukázalo, že slunečné počasí pozitivně korelovalo s tržním výkonem akcií.

Vysvětlení tohoto jevu je zřejmě jednoduché a tkví v naší psychologii. Počasí zkrátka jasně ovlivňuje náladu a nálada zase naše chování. Zatímco slunečné počasí nás naplňuje ohledně budoucího vývoje optimismem, déšť a zamračené nebe v nás budí skepsi. Platí to pro všechny investory, především však pro ty individuální a méně zkušené. Tvrdí to alespoň zmíněný Akhtari, podle něhož má vztah mezi počasím a výnosy akcií tendenci být silnější v dobách, kdy jsou nejvíce aktivní právě tito individuální investoři.

Podobně výrazný vliv počasí a teploty na lidské chování ostatně potvrzuje i řada dalších výzkumů. Podle jedné práce například teplota vzduchu ovlivňuje, kolik toho v obchodě utratíme. Když jsou lidé vystaveni vyšším teplotám, jsou ochotni za stejné věci zaplatit podstatně více peněz než v chladném prostředí.

V prosluněných dnech byli například podle studie publikované roku 2010 v Journal of Retailing and Consumer Services lidé ochotni zaplatit za pomerančový džus o 20 procent vyšší cenu než ve dnech, kdy bylo zataženo. Za členství v posilovně platili o čtvrtinu více a za předplatné novin dokonce o 55 procent víc, než ve dnech, kdy bylo pošmourno.

Větší ochotu utrácet za teplých dnů prokázala i analýza dvou let záznamů z jednoho online srovnávače cen. Čím větší byla denní teplota, tím častěji lidé klikali na odkaz směrující je k nákupu zboží. Další studie zase prokázaly, že nálady ovlivněné počasím mají vliv na výběr automobilu, na ceny uměleckých děl v aukci nebo třeba na tendenci riskovat v loterii.

Podívejte se z okna

Vědci, kteří se vztahem mezi počasím a chováním akcio­vých trhů zabývají, nicméně upozorňují, že výsledky jejich výzkumů by investoři měli brát s rezervou. „Nikomu bych nedoporučoval používat teplotu jako jediný faktor pro pochopení chování akcií; je to stokrát složitější,“ říká například datový analytik z NYC Data Science Academy Bernard Ong.

Z jeho výzkumu pro změnu vyplynulo, že denní maximální teplota má středně vysokou až vysokou pozitivní korelaci s výkonností indexu S&P 500. Jak ale Ong zdůrazňuje, korelace se nerovná příčinné souvislosti – to znamená, že i když se ceny akcií pohybovaly se změnami počasí, neznamená to nutně, že se tak dělo kvůli teplotě.

Přesto je důležité si uvědomit, že účastníci trhu nejednají vždy racionálně – a pohyby cen akcií související s počasím mohou mít do určité míry charakter sebenaplňujícího se proroctví. Zkrátka a dobře, po důkladné analýze všech v úvodu zmíněných fundamentů rozhodně neuškodí, když se investor ještě podívá z okna, jaké je ten den vlastně počasí.

Související