Ačkoliv minulý rok nepatřil z hlediska celkového počtu přijatých právních předpisů k těm nejsilnějším, vyznačoval se jednou zcela mimořádnou událostí. Tou byla legislativní odezva na agresi Ruské federace na Ukrajině. V reakci na tento ozbrojený konflikt Evropská unie poprvé v historii prohlásila, že nastala mimořádná situace hromadného přílivu uprchlíků, a zavedla jejich dočasnou ochranu na celoevropské úrovni. V Česku byla v této souvislosti loni v březnu přijata zákonná úprava souhrnně označovaná jako lex Ukrajina, jejímž cílem bylo vyjasnit podmínky pobytu lidí přijíždějících z Ukrajiny do České republiky. Zákony upravují tři oblasti: právní status osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou v ČR, včetně přístupu ke zdravotní péči a volného vstupu na trh práce, sociální zabezpečení těchto osob a přístup ke vzdělávání.

Nominační rada Zákona roku ocenila rychlost, flexibilitu a jednoduchost legislativní reakce na konflikt na Ukrajině.

Dopad těchto právních předpisů je zásadní a celospolečenský. Pro podnikatelskou sféru je důležité, že lex Ukrajina umožňuje uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou zaměstnat bez potřeby zvláštních povolení a dalšího papírování tak, jak je to běžné u jiných skupin cizinců. To je postup dosud nevídaný a významný.

Související

Nominační rada ankety Zákon roku se proto rozhodla mimořádně a poprvé v historii soutěže ocenit právní předpisy lex Ukrajina zvláštním uznáním. Na lex Ukrajina lze ocenit především rychlost a flexibilitu, s jakou bylo reagováno na nastalou a nečekanou situaci. Právě praktičnost přístupu totiž dost často chybí v některých jiných oblastech právní regulace. Dalším obecným nešvarem zákonů je jejich složitost. V případě lex Ukrajina lze naopak vyzdvihnout snahu o maximální jednoduchost a minimum administrativních překážek, což umožnilo České republice zvládnout příchod mimořádně vysokého počtu uprchlíků.

Autorka je partnerkou Deloitte Legal a předsedkyní nominační rady ankety Zákon roku.

Související