Konec roku vybízí k bilancování a ohlédnutí se, co nám uplynulých 12 měsíců přineslo. Nejvýznamnějším zásahem do chodu ekonomiky bylo zahájení války na Ukrajině, které umocnilo již tak napjaté prostředí. Pro řadu podnikatelů najednou přestaly existovat relevantní trhy. Pokračovalo narušení dodavatelsko‑odběratelských vztahů. Čelíme vysoké inflaci a nárůstu výdajů na financování. Důvěra domácností je na historickém dně. Hovoří se o nedostatku energií, ať už z pohledu zvýšení cen, nebo možného omezení dostupnosti obecně.

Navzdory tomuto bezprecedentnímu a divokému dění z pohledu počtu zahájených korporátních insolvencí tento rok nebyl nijak zvlášť dynamický oproti předchozím pěti letům. Velkou mediální pozornost získal pouze úpadek české větve ruské banky Sberbank. Více a více ale pozorujeme i pády emitentů cenných papírů. A nejinak tomu bude zřejmě i v dalším roce.

Stran tlaku na podnikatele jsme dle mého bohužel daleko od konce. Řadě podniků i domácností dojde fixace smluv na energie či jiné vstupy. Mračna na horizontu mohou napovídat, že se dešti či vánici nevyhneme. Insolvenční právo se bude pravděpodobně více a více skloňovat a patrně po nějakou dobu nebude kapitulovat.

Akvizic ubývá. Nejistota a rizika jsou však katalyzátorem nákupů firem v nesnázích. Příští rok bude ve znamení růstu tohoto trendu.

Cesta z šedé do černé zóny neboli načasování překlopení z mimosoudního restrukturalizačního jednání do insolvenční roviny může sehrát velkou roli. S možným ubývajícím majetkem dlužníka bude totiž stoupat potenciál vtažení „odkloněného“ majetku zpět. V tomto ohledu hraje insolvenční právo svůj prim v možnosti snazšího napadení transakcí učiněných v minulosti ze strany insolvenčních správců. Časové limity však existují a mnoho podnikatelů i z tohoto důvodu odkládá zahájení insolvenčního řízení.

Zpoždění zákonodárce

Stran legislativní aktivity se ale v šedé ani černé zóně v poslední době příliš mnoho neudálo. Bohužel. Zákonodárce propásl lhůtu pro včasnou implementaci směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Obrysy jsou narýsovány. Dotažení legislativního procesu k účinnosti však zatím není v dohlednu. Pozorovali jsme případy, kdy by zákon o preventivní restrukturalizaci řešení usnadnilo. Příští rok se již snad dočkáme. Avšak z praktického pohledu očekávám, že jeho úspěšné použití bude obdobně časté jako reorganizace – jednotky případů ročně.

Pro fyzické osoby – podnikatele, jakož i zřejmě pro nepodnikatele, bude velkou novinkou příštího roku zkrácení doby oddlužení a tím i zatraktivnění oddlužení jako takového. I zde je zákonodárce v prodlení. V pomyslné legislativní čekárně není dle mých informací ani větší novelizace korporátního insolvenčního práva. Ačkoli považuji osobně české insolvenční právo za kvalitní právní oblast, je v čem se zlepšovat. Před nějakým časem jsem psal, že korporátní insolvenční řízení by nemělo být dlouhotrvajícím martyriem. Cílem není nechat dlužníka dlouho se kát. Veřejné insolvenční řízení je především u životaschopných korporací nákladné. Podnikatel může během času ztrácet důvěru a obchodní příležitosti, zpravidla k tíži věřitelů. Úskalím insolvenčního řízení je v řadě případů nedodržení lhůt, nedostatečná flexibilita a náchylnost k obstrukcím.

V českém prostředí se nabízí jako vhodné řešení pro obezřetné podnikatele předbalená reorganizace s jasným byznysplánem a podporou věřitelů nebo řízený konkurz připravený pro transparentní prodej majetku. Nejen v souvislosti s inflací platí, že čím dříve obdrží věřitel peníze, tím lépe.

Příležitost pro otrlé

Osobně nejsem rád pesimista. Snažím se vždy hledat pozitivní stránku. Vyhlídky na příští rok bohužel nejsou malovány narůžovo. V praxi jsme již zaznamenali zpomalení či ustoupení od akvizičních tendencí. Víc důrazu podniky a korporace dávaly do revize smluv na dodávku energií.

Nejistoty a rizika však byly i katalyzátorem řady distressových transakcí neboli nákupů firem v nesnázích. Co je pro některé subjekty potíží, je pro jiné příležitostí. Častěji a častěji diskutujeme s klienty majícími větší apetit pro riziko řešení prostřednictvím kapitálového vstupu a restrukturalizace. V nadcházejícím roce očekávám v tomto trendu spíše vzrůstající tendenci.

Související