Velmi rychle se ukázalo, že globální pandemie neznamená konec ekonomiky. Ceny nemovitostí navzdory zkušenostem z předešlých krizí dál rostou a akcie se po prvotním propadu velmi rychle vzpamatovaly. Cenné papíry na pražské burze si v uplynulém roce připsaly nebývalé zisky. Nejprve lockdowny a teď zrychlující inflace zvýšily zájem Čechů o investice. Podle expertů by se měli lidé při investování držet tří základních rad: diverzifikovat, rebalancovat a nehazardovat. Vyplynulo to z lednové debaty Investiční akademie týdeníku Ekonom.

„Jistě, pandemie ukázala, že globální systém je křehký. Ale podívejme se třeba na akcie, ty měly v loňském roce na pražské burze 39procentní výnos, v USA dosáhly zhruba dvou třetin českého výkonu,“ konstatoval ředitel a předseda představenstva obchodníka s cennými papíry Colosseum Pavel Fuchs. „Nejsme v situaci, v níž bychom sledovali zhroucení ekonomik.“

Vidí spíš nové vlivy, které mohou vést k silnějšímu růstu inflace. „Navzdory tomu, že se tváříme, že je dočasná, domnívám se, že vyšší úroveň inflace tu bude delší dobu,“ dodal Fuchs. Diskutující se dostali k tomu, že index spotřebitelských cen v prosinci vzrostl meziročně o 6,6 procenta. „Bude zajímavé sledovat, jak se lidé budou mentálně vypořádávat s problémem vysoké inflace,“ podotkl předseda představenstva Reico investiční společnosti České spořitelny Tomáš Jandík.

Být aktivní ve správě aktiv

Fuchs upozornil na změnu v chování lidí. „Na začátku pandemie bylo vidět, že drobní investoři mají čas. Začali obchodovat sami na svůj účet, počty obchodů výrazně vzrostly. Za Česko nemáme úplně exaktní data, ale ve Spojených státech, kde reportují velcí obchodníci, je doložitelný nárůst nových obchodů v desítkách procent.“

V souvislosti s vlnou zájmu o investice mezi lidmi, kteří ho předtím neprojevili, se diskuse stočila k zásadám správného investování. Přítomní se shodli na důležitosti diverzifikace. „Můžete si prostředky samozřejmě spravovat sám, ale určitě je vhodné si nechat poradit. Diverzifikace je jedním z pojmů, které se v pandemii ukázaly jako zásadní pro ochranu majetku. Je záhodno vhodně diverzifikovat majetek do různých sektorů a různých instrumentů a zohlednit při tom takové vlivy, jako je měnové riziko,“ doporučil Fuchs. Jandík přišel s postřehem, že pojem diverzifikace lze chápat i jinak. „Pokud jde o pravidelné dlouhodobé investování, jedná se také v podstatě o časovou diverzifikaci, kdy si člověk průměruje nákupní cenu,“ vysvětlil.

Podporuje to osobní finanční disciplínu a časová diverzifikace je v bankéřových očích žádoucí i v případě, že chce člověk investovat větší obnos, například z dědictví nebo prodeje nemovitosti. Jandík to rozvedl: „První otázka by neměla být ‚do čeho investovat‘, ale ‚jak mohu navýšit svoji pravidelnou měsíční úsporu‘.“

„Já dlouhodobě tvrdím, že člověk má spíše rebalancovat své portfolio, aby investiční prostředky alokoval proporčně do jednotlivých aktiv, jak je pro něj vhodné. Neměl by hledat jeden svatý grál, který inflaci dlouhodobě přebije,“ vyzval šéf fondů Reico investory.

Rebalancovat portfolio znamená reagovat na změnu hodnoty jednotlivých aktiv. Například investiční správce Vanguard uvádí modelový příklad portfolia složeného z 50 procent z akcií a z 50 procent z dluhopisů. Pokud bude mít akciová část portfolia průměrný roční výnos osm procent a dluhopisová část dvě procenta, pak za čtyři roky bez rebalancování budou v onom portfoliu akcie tvořit 56 procent a dluhopisy 44 procent. Rizikovost se tak oproti původnímu záměru zvýší.

Ve třicetiletém horizontu vznikne téměř výhradně akciové portfolio. Při pravidelném rebalancování investor naopak přesouvá prostředky do aktiva, jehož váha v portfoliu oproti záměru klesá. Ve zmíněném příkladu toho může dosáhnout například odprodejem části ziskových akcií a vložením tohoto zisku do levných dluhopisů.

Jak nepropadnout hazardu

Ředitel Arete Josef Vojta připomněl, že z velmi dobrých důvodů jsou stále atraktivní investice do nemovitostí, jimiž se dopodrobna zabývala minulá debata Investiční akademie.

„Nemovitosti jsou pro investory důležité tím, že jsou čitelné. Víte, co nakupujete, vidíte to na prospektu. Myslím, že nemovitosti mají pořád potenciál,“ věří Vojta. Čechy povzbudil, aby si konečně vyzkoušeli investování. Oproti západním zemím to pro ně stále ještě není tak běžné.

První otázka by neměla být „do čeho investovat“, ale „jak navýšit svoji pravidelnou měsíční úsporu“.

„Celá řada lidí se teď rozhodne pro tu první investici, nechá si poradit od renomovaných odborníků a zkusí si to. To je nesmírně správně. Naopak zakonzervování stavu, kdy jsou peníze na běžném účtě a termínovaném vkladu, by rozvoji neprospělo.“

Český kapitálový trh je podle Vojty bezpečný. „Regulace je na takové úrovni, že z účasti na kapitálovém trhu prostřednictvím některého z renomovaných hráčů není třeba mít žádnou obavu.“

Na druhé straně debatující upozornili na investice bez přemýšlení. „Vzrůstající inflace má vliv na zkratkovité, krátkodobé rozhodování investorů. Vidí investiční nástroj, který se tváří velmi sexy a nabízí zhodnocení sedm až devět procent, ale přitom je velmi volatilní. Je rizikový s neznámým nebo velmi proble­matickým podkladovým aktivem. V tomto ohledu bych nabádal k opatrnosti. Rychlá nabídka a rozhodnutí za deset vteřin není správně,“ zdů­raznil Vojta.

Zaznělo také, že je třeba rozlišovat mezi investicemi, tradingem a spekulacemi. Investice je dlouhodobá a dává větší šanci, že investor časem překoná krátkodobé ztráty. Naopak tradeři jdou vědomě do rizika a snaží se rychle vydělat na krátkodobých výkyvech trhu. „Trading stále vychází z nějakých racionálních předpokladů a pravděpodobností. Bez nich se jedná o spekulaci. To už je hazard,“ zdůraznil Vojta.


Investiční akademie Ekonomu
Až do března budou v Ekonomu vycházet texty s investičními tématy. Vznikají ve spolupráci s generálním partnerem Wood & Co. a partnery Arete, ČMN, Colosseum, Natland, Redside, Reico a Upvest.

Související