Průměrná měsíční mzda generálního ředitele české společnosti je 152 tisíc korun, jeho roční bonus je v průměru 540 tisíc. To ukázal český průzkum Executivejob Salary Survey 2021, který se mezi českými manažery od střední úrovně managementu až po ten nejvyšší ptal na výši jejich mezd, bonusů, na benefity i styl řízení. Průměrné hodnoty poskytují hrubé srovnání, zpráva ale obsahuje i pohled na mzdy v jednotlivých pozicích a úrovních s přihlédnutím ke specifičnosti firem. „Například manažer z nejvyššího vedení společnosti s obratem nad pět miliard korun má v průměru 317 tisíc korun. Pokud jeho firma sídlí v Praze, má 328 tisíc korun,“ popisuje Tomáš Drážný, zakladatel pracovního portálu pro manažery executivejob.cz, který průzkum realizoval s výzkumnou společností Vissto Solutions. Podle odvětví mají nejvyšší mzdu ředitelé v IT (415 tisíc korun), pak ve službách (386 tisíc) a zdravotnictví (385 tisíc).

Data zahrnují odpovědi 1500 manažerů od středního až po nejvyšší management českých firem. Vedle informací o odměnách ukázala, že do úrovně středního managementu se v Česku dostávají lidé většinou po 35. roce života. „Ve čtyřiceti už běžně obsazují pozice vyššího managementu. Nejvyšší mzdy a bonusy mají mezi 45 a 50 lety,“ říká Drážný.

Ženy berou méně, ale ne o moc

Manažerské odměny se vracejí na úroveň před covidem

Rozdíl v odměňování mužů a žen je obecně v české zaměstnanecké populaci 19 procent. Na manažerských úrovních je mnohem nižší. U mezd je asi 6,4 procenta, u bonusů 14,5 procenta. „Zajímavé zjištění je, že se ve všech zkoumaných úrovních seniority managementu neprojevuje výrazný trend nárůstu rozdílu ani ve mzdách, ani v bonusech a zůstává skrze všechny úrovně managementu víceméně podobný,“ říká datový analytik Pavel Vrtiška z Vissto Solutions. Zatímco obecný rozdíl v odměňování mužů a žen průzkum nepotvrdil, ukázal velkou převahu mužů v managementu: 87 procent proti 13 procentům žen.

Řízení je demokratické

Čeští manažeři a manažerky mají s vedením týmů v průměru 12,5 roku zkušeností. Podřízené vedou většinou demokratickým stylem, ukazuje průzkum, vnímají je jako partnery a zapojují je do rozhodování, staví na vzájemné důvěře a spolupráci. Následuje takzvaný koučovací styl, v němž se šéf snaží podřízené povzbuzovat a projevovat důvěru. K příkazovému stylu vedení se téměř nikdo z průzkumu nepřiznal.

Manažerské odměny se vracejí na úroveň před covidem

Pandemie manažerské odměny zásadně nezměnila. Snižovaly se jen na určitou dobu, a to většinou ve výrobních a průmyslových společnostech, nebo spadlo tempo růstu. Odpovídá to datům z globálních průzkumů. Zahraniční mzdová studie společnosti Allen & Harden z minulého roku ukázala zpomalení růstu mezd generálních ředitelů na pět procent, zatímco v předchozím roce rostly o devět procent. O snižování mezd generálních ředitelů hovoří americký průzkum Chief Executive’s 2021 CEO & Senior Executive Compensation Survey z jara loňského roku. Týkalo se přibližně 40 procent společností, přičemž většina z nich se brzy vrátila k předcovidovým mzdám. U mnohých z nich došlo později i k růstu – firmy ocenily, že manažeři zvládli firmu dobře vést v krizi.

V Česku byly zvraty ještě menší. Šedesát procent manažerů podle průzkumu nepocítilo změnu žádnou, desetina si jich dokonce v krizi polepšila. Snížení mzdy jich přiznalo 30 procent – u většiny to bylo do 10 procent mzdy předchozí, naopak přibližně pět procent manažerů ale zažilo snížení o více než padesát procent.

Nižší manažerské bonusy

Jiný český průzkum od personální společnosti Grafton Recruitment, uvádějící podobná čísla jako Executivejob, zachytil navzdory paušálnímu zvyšování mezd trvající pokles právě u těch nejvyšších. „Pokud někde mzdy klesají, většinou jen u manažerských pozic,“ říká Martin Malo, šéf Graftonu. „Je to způsobeno jednak nižšími bonusy, jednak dostatkem volných manažerských kandidátů.“

I Malo ovšem potvrzuje, že v části firem aktuálně dochází k návratu finančních i nefinančních benefitů, jejichž přidělování bylo v loňském, pandemickém roce pozastaveno.

Související