Statutární město Pardubice exceluje v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu zabodovalo v rámci celorepublikového srovnání. Na dalších stupních vítězů se umístily Prostějov a Hradec Králové. Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností, vyhlašuje týdeník Ekonom, vyhodnocuje analytická agentura Datank

Pardubice rozvíjí výstavbu

Nejspokojenější podnikatele mají Pardubice. Současným primátorem je Martin Charvát (vlevo), cenu přebíral spolu s Radimem Jelínkem, vedoucím kanceláře primátora.
Nejspokojenější podnikatele mají Pardubice. Současným primátorem je Martin Charvát (vlevo), cenu přebíral spolu s Radimem Jelínkem, vedoucím kanceláře primátora.
Foto: Vojtěch Resler

V celorepublikově vítězných Pardubicích je velmi vysoký podíl firem, město z podnikatelského pohledu těží z výborné dopravní dostupnosti. Výrazně se tu rozvíjí bytová výstavba, je zde vysoký počet studentů a učňů v odborném vzdělávání. Adekvátně tomu věnuje radnice nadprůměrný podíl výdajů na rozvoj bydlení a bytové hospodářství, na vzdělávání, stejně jako na veřejnou dopravu.

Zlaté Pardubice. Mladé podnikatele podporují v inkubátoru, který jim umožňuje začít fungovat s minimem nákladů.

Podnikatelům radnice nabízí vysoký rozsah úředních hodin a může se pyšnit skvělým výsledkem v testu elektronické komunikace. Město se podílí na financování provozu Pardubického podnikatelského inkubátoru, jehož cílem je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci vstupních nákladů.

Pardubice každoročně investují do rozvoje infrastruktury v průmyslových zónách, v současnosti připravuje projekt výstavby centra technického a přírodovědného vzdělávání. Centrální polytechnické dílny budou mít za úkol podpořit u dětí přirozený zájem o techniku a přírodu, odbourat negativní postoje k technickým předmětům, fyzice, matematice a chemii a lépe ukázat jejich praktické využití.

Prostějov dobře hospodaří

„Chováme se tak, aby podnikatelé u nás rádi zůstávali,“ říká primátor Prostějova František Jura (vlevo), který ocenění přebíral spolu se svým prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem.
„Chováme se tak, aby podnikatelé u nás rádi zůstávali,“ říká primátor Prostějova František Jura (vlevo), který ocenění přebíral spolu se svým prvním náměstkem Jiřím Pospíšilem.
Foto: Vojtěch Resler

Stříbrný Prostějov těží především z vysokého podílu firem a dopravní dostupnosti, a to díky přímému napojení na dálniční síť, a také velmi nízké nezaměstnanosti. O tom, že radnice dobře hospodaří, svědčí velmi nízký podíl nákladů na dluhovou službu. Pyšnit se může také webovými stránkami, které jsou z pohledu podnikatele velmi kvalitní co do obsahu i přehlednosti informací, jež zde mohou pro rozvoj svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou nalézt.

Hradec Králové podporuje sport

„Snažíme se podporovat malé podnikatele,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.
„Snažíme se podporovat malé podnikatele,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.
Foto: Vojtěch Resler

Bronzový Hradec Králové se může pochlubit vysokým podílem malých a středních firem. Velmi kvalitních výsledků dosahuje v přístupu veřejné správy. Má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele, velmi dobře dopadl i v testu elektronické komunikace, která je ověřována fiktivními podnikatelskými dotazy. Magistrát rovněž vynakládá vysoký podíl finančních prostředků na oblast vzdělávání, kulturu a sport, což zvyšuje atraktivnost města.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2019

1. Pardubice
2. Prostějov
3. Hradec Králové
4. Třinec
5. Plzeň
6. Ostrava
7. Humpolec
8. Brandýs nad Labem / Stará Boleslav
9. Jablonec nad Nisou
10. Žďár nad Sázavou
11. Brno
12. Pelhřimov
13. Havlíčkův Brod
14. Frýdek-Místek
15. Jihlava

Průzkum ukazuje dobrou praxi

Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. "Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje," říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností.

Letos se víc zkoumaly životní podmínky

Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií − podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v České republice. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit.

Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech, a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům.

Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Eurovia CS.

Související