Požár dřevěného kostela v Gutech v Třinci je ukázkou, že pojištění majetku církví a municipalit je nezbytnou, ale přitom ne vždy snadnou záležitostí. Kostel před třemi lety zapálili vandalové a pojištěn byl u pojišťovny Uniqa. Peníze z plnění ovšem na uhrazení všech nákladů na obnovu vzácné stavby stačit nebudou. Při uzavírání smlouvy totiž pojišťovna po zvážení rizik stanovila dvacetimilionový limit. Replika, včetně nového vnitřního vybavení, přitom vyšla o sedm milionů korun dráž.

Zatímco církve trápí pojištění toho, co už mají, tedy početných a často cenných památek, obce čím dál více poptávají nové služby. Například pojištění proti vandalismu a škodám vzniklým chybným rozhodnutím jejich představitelů. Vedle toho si začínají uvědomovat nutnost pojistit se proti hrozbě kybernetických škod.

Nikdo by to nezaplatil

Úskalím při pojištění církevního majetku bývá už jeho rozsah. Což platí prakticky pro všechny diecéze včetně té pražské. "Jistě by se dala zlepšit naše pojišťovací politika tím, že bychom pojištění sjednávali společně pro všechny právnické osoby, které nám patří. První kroky k tomu již činíme," řekl Ekonomu generální vikář Arcibiskupství pražského Jan Balík. Arcidiecézi totiž tvoří nejen arcibiskupství, ale také 150 farností, pět kapitul, 14 škol a 50 charit.

Ještě větší potíží je zmíněná hodnota majetku. "Památky podle nevyčíslitelné historické nebo umělecké hodnoty pojišťovat nelze. Pojistná částka v miliardách korun by znamenala extrémně vysoké pojistné, které by nikdo nemohl platit," vysvětlila Ekonomu tisková mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Navíc by podobné riziko nevzaly pod svá křídla ani obří globální zajišťovny, protože i jedna jediná škoda by pak znamenala pro takovou společnost ekonomickou katastrofu.

Pojistné u památek proto v praxi lze stanovit jen do výše případného znovupořízení stavby. Podmínkou ovšem je, aby se budovy nacházely v dobré kondici. A ani to nestačí. "U kostela v Gutech byla pojistná částka limitována i proto, že šlo o ryze dřevěnou budovu, která je neustále ohrožena požárem. Navíc ani nestojí v obci, ale na samotě. U takových staveb se přistupuje na limity vždy," vysvětluje Svobodová fakt, že k obnově jsou zapotřebí i peníze mimo pojistku.

Obecně ale má církev, zejména římskokatolická, u pojišťoven pověst prestižního, ačkoliv vysoce konzervativního klienta s tradičními požadavky. "Pojišťujeme odpovědnost a různé škody, které mohou vzniknout na budovách, a s restitucemi budov přibylo. Vedle toho vlastníme mnoho movitých památek, které jsou pojišťovány proti odcizení," řekl za pražské arcibiskupství vikář Balík.

Obtížný výběr

Vedení Svazu měst a obcí zase upozorňuje, že pro municipality je velmi komplikované zorientovat se v současné nabídce pojišťoven a udělat si kvalitní srovnání různých nabídek. Obce se přitom v důsledku koronavirové nákazy budou potýkat s výpadkem příjmů a na pojištění − pokud by bylo optimálně nastaveno − by se teoreticky dalo ušetřit.

Podle názoru pojišťoven by si obce proto měly jednou za dva až čtyři roky zpracovat revizi a případně vypsat výběrové řízení na nové pojištění. Za situace, kdy za pojištění platí více, než musí, se otevírá prostor pro pojišťovací makléře, kteří mohou pomoci najít produkt "na míru". Na druhé straně by ale makléři měli zajistit, že bude správně nastavena pojistná částka, aby odpovídala hodnotě pojištěného majetku a nedošlo k "podpojištění". Na jejich služby odborníků už spoléhá i církev. "Používáme služeb několika pojišťovacích makléřů," připomíná vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

Pojištění proti hackerům

Novým trendem je u měst a obcí zájem o krytí kybernetických rizik. ČSOB Pojišťovna počítá s rostoucím zájmem o ně v blízké budoucnosti a už nyní je připravena. "Filozofie je odlišná oproti ostatním pojištěním, kdy vyplatíme klientům pojistné plnění po pojistné události. V případě pojištění kybernetických rizik je součástí plnění přímý zásah IT specialistů, kteří ke klientovi přijedou a ihned jsou schopni řešit vzniklý problém," řekl Ekonomu tiskový mluvčí společnosti Petr Milata.

Pojišťovna Kooperativa nabízí i úhradu nákladů na obnovu dobrého jména a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou únikem elektronických dat. A očekává, že celý tento nový segment jednou získá váhu jako pojištění motorových vozidel. Dochází také k dalším posunům. Stále více obce pojišťují i sportoviště, cyklostezky a vůbec věci budované za pomoci dotací od státu či EU.

"Zastupitelstva investují nebo s využitím grantů zřizují a zvelebují obce i pomocí různých forem městského mobiliáře. To jsou například interaktivní informační cedule, venkovní sezení, přístřešky či veřejné grilovací plochy. A s tím je spojena větší poptávka po pojištění proti vandalismu," dodává za ČSOB Pojišťovnu Milata.

Mezi klienty pojišťoven také nově bývají obce, které zajišťují služby pro Českou poštu a potřebují mít i tuto aktivitu pojištěnou. Podle Kooperativy přibývá rovněž pojištění v případě obecní likvidace odpadních vod, odpadů včetně bioodpadů a chodu odpadních dvorů.

Rozsáhlé je pojištění odpovědnosti za újmu − vedle základní odpovědnosti zodpovídají municipality třeba za obecní policii a dobrovolné hasiče. Podle vyjádření společnosti Generali Česká pojišťovna stoupá zájem o pojištění odpovědnosti primátorů, starostů a zastupitelů. Současně tato společnost sází na snahu samospráv pojistit si lesní porosty nebo techniku potřebnou k údržbě komunálního majetku.

Úskalím při pojištění církevního majetku je jeho hodnota. Ta může být z historických a uměleckých důvodů nevyčíslitelná.

Zatím je však od municipalit nejčastěji poptáváno pojištění týkající se provozu vodovodů, následků vichřice a krupobití a zejména povodní. Ty posledně jmenované nejsou sice tak časté, ale způsobují rozsáhlé ztráty významné z hlediska objemu vyplacených peněz. Početné jsou také náhrady škod vzniklých na zdraví žáků ve školách či lidem postiženým zimními úrazy na chodnících.

Pojištění obcí, měst a církví pro pojišťovny ale neznamená hlavní část jejich byznysu. Například u pojišťovny Uniqa představuje z celkového pojistného podílu asi pět procent. Ve společnosti ČSOB Pojišťovna zaujímá přibližně 12 procent z objemu jejího portfolia. Kooperativa uvádí, že má 2000 takovýchto subjektů.

Související