V důsledku rychle se šířící epidemie nového typu koronaviru zavádí stále více firem v Česku práci z domova. Jaké výhody či problémy to přináší, jsme se zeptali představitelů managementu některých českých společností.


Jak se vám v době karantény osvědčila ve firmě práce z domova?

Pozorujete například pokles výkonnosti zaměstnanců na home officu, zejména těch, kteří v tomto režimu nikdy nepracovali?


Josef Jeleček, generální ředitel firmy Tedom

Josef Jeleček, generální ředitel firmy Tedom

Osvědčila se velmi, u některých metod komunikace zůstaneme i v budoucnosti. Krize někdy přináší příležitosti. Mám pocit, že zaměstnanci, kteří jsou motivovaní, pracují doma minimálně stejně intenzivně jako v práci.

Jan Lát, finanční ředitel Beneš a Lát a. s.

Jan Lát, finanční ředitel Beneš a Lát a. s.

Práci z domova využíváme standardně, nebyl to tedy zásadní přerod. Ale pracovat jeden až dva dny v týdnu na home officu, nebo dva týdny v kuse je jiná situace a jednoznačně přináší změny. Jak ve výkonnosti (u někoho k lepšímu, u někoho k horšímu), tak v řízení kolegů. Mnohem větší dů­ležitost tak připadá timesheetům a pravidelným on-line schůzkám s týmem, aby nechybělo povědomí o souvislostech.

Petr Kocian, ředitel klinik DuoVize a NeoVize

Petr Kocian, ředitel klinik DuoVize a NeoVize

Ve zdravotnictví je práce z domova prakticky nemožná. Home office je při dlouhodobějším uplatnění pro běžnou administrativu nevhodný a snižuje výkonnost. Z krátkodobého hlediska se může efekt práce z domova jevit jako pozitivní, ale mnohdy se jedná jen o zdání. Práce z domova je obecně vhodná jen pro vybrané druhy práce nebo pro vybrané jedince.

Karolína Topolová, generální ředitelka AAA Auto

Karolína Topolová, generální ředitelka AAA Auto

Současná situace urychlila schopnosti kolegů používat nástroje, na které zatím nebyli zvyklí, a efektivita práce z domova se tím rapidně zvýšila. Bohužel, v AAA Auto leží hlavní tíha naší činnosti na lidech "v terénu" − prodejcích, výkupčích, zprostředkovatelích úvěrů a dalším personálu na pobočkách. Ty jsou kvůli nařízení vlády uzavřené.

Martin Hutař, jednatel ve společnosti Pro-Bio

Martin Hutař, jednatel ve společnosti Pro-Bio

Jsme výrobní a obchodní firma. Home office se nám již dříve neosvědčil. Je to tím, že jde o individuální pozice, takže není srovnání výkonu a jeho měřitelnost. Je to o individuál­ní morálce každého zaměstnance. Navíc vázne komunikace především s výrobními odděleními. Home office je pro naše zaměstnance vstřícné a dočasné opatření.

Jan Volšík, obchodní ředitel Preciosa Lighting

Jan Volšík, obchodní ředitel Preciosa Lighting

Celkově se nám podařilo home office úspěšně realizovat, zejména pro naše administrativní týmy. Jako globální společnost máme zaměstnance po celém světě, kteří v současnosti běžně praktikují sdílení informací či možnosti vzdáleného setkávání přes internet. Pro naše designéry může být home office trochu náročnější, protože jsou zvyklí velmi úzce spolupracovat. Home office je něčím, na co si všichni musíme zvyknout. Obecně pokles výkonnosti nesledujeme. Mnoho našich zaměstnanců uvedlo, že pracují déle, protože nemusí dojíždět, a někdy mají nutkání kontrolovat e-maily po pracovní době. Na druhé straně někteří kolegové, kteří také kvůli karanténě působí jako učitelé svých dětí, pracují v netradičních hodinách. Celkově ale fungujeme dobře, byť odděleně.

Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice

Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice

S občasnou prací z domova má většina našich zaměstnanců zkušenosti. Výkonnost kolegů je i v tomto náročném období vysoká, ne-li vyšší. Je to pro nás nová situace, učíme se za pochodu, ale jde to. Svět po nemoci Covid-19 bude jiný, ale také velmi zajímavý a přinese řadu příležitostí. Hlavní roli budou hrát digitální technologie a propojení na dálku. Nicméně neměli bychom zapomínat na to, že osobní kontakt (nejen) s klienty k poradenství neodmyslitelně patří.

Evžen Korec, generální ředitel firmy Ekospol

Evžen Korec, generální ředitel firmy Ekospol

Práci z domova jsme zavedli teprve před pár dny, takže na jakékoliv hodnocení je ještě příliš brzy. Vlastní efektivitu budeme teprve vyhodnocovat. Nicméně jsme se pokusili zavést jasná a kontrolovatelná pravidla, například přesně dané termíny porad, které se nyní uskutečňují prostřednictvím videokonferencí. Každý zaměstnanec pracující z domova má zadané konkrétní úkoly s termíny, dokdy je má splnit. Vedoucí pracovníci pak jejich dodržování průběžně kontrolují. Také komunikace s klienty nyní probíhá pouze po telefonu a e-mailu.

Šárka Litvinová, spolumajitelka společnosti Asiana

Šárka Litvinová, spolumajitelka společnosti Asiana

Některé práce lze bez omezení vykonávat na home officu, například účetnictví nebo programování. Samozřejmě chybí jinak potřebný osobní kontakt mezi kolegy. Ostatní pozice, například referentů cestovní kanceláře, lze s trochou nadsázky rovněž vykonávat v domácím prostředí, ale za dané situace není co vykonávat, neboť se cestovní ruch zastavil. To je zásadní problém. Prázdné kanceláře si pochvaluje úklidový tým. Jarnímu úklidu nikdo nepřekáží.

Jiří Konečný, zakladatel Elko EP

Jiří Konečný, zakladatel Elko EP

Ti, kteří nepracovali v režimu home officu, se to učí. Důležité je stanovení pravidel na začátku a pochopení, že home office neznamená dovolenou. Hlavní je každodenní reporting (samozřejmě ne ale každou hodinu). Pro tvořivé může být home office i výkonnější forma, protože nejsou rušeni okolím a sociální sítě je za chvíli přestanou bavit.

Martin Lipert, zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s. r. o.

Martin Lipert, zakladatel eReading.cz, CEO v Team Business, s. r. o.

My pracujeme jen on-line, takže jediný rozdíl je v tom, že celá republika přestala pracovat a my stojíme s ní. A to mě mrzí. Protože zatím vidím více infekční chřipku, na kterou pravidelně každý rok zemře 350−600 tisíc lidí. Myslím si, že léčba nás bude bolet mnohem víc než nemoc samotná. Kdyby byla totožná kritéria aplikována na společenská omezení jako při schvalování nových léků, prošla by současná opatření, nebo ne? Pamatuji si z Darwinových cen příběh: kuře spadlo do studny, sedm lidí zahynulo při jeho záchraně, ale kuře přežilo.

Jaroslav Řasa, zakladatel firmy ABRA Software

Jaroslav Řasa, zakladatel firmy ABRA Software

Osvědčuje se naplno, celá firma pracuje mimo kanceláře, není to pro nás nic překvapivého. Jsme IT firma, tak především na tento typ práce převádíme naše zákazníky. Spíše vnímáme nárůst produktivity, přesně v souladu s tím, co celou dobu říkáme. Dlouhodobě ovšem jistá míra socializace a setkávání se bude potřeba. Home office také nevyhovuje v případě, že kolegové mají menší děti, které nemohou do škol.

Související