České podniky a domácnosti ve srovnání s obdobím 2010 až 2013 - kdy česká ekonomika sice rostla, ale příliš se tu neinvestovalo - opouští pesimistická nálada a neváhají utrácet. Na růstu HDP se investice letos podílejí až jednou třetinou, přitom ještě v letech 2010 a 2011 byl tento příspěvek dokonce záporný. Výrazně české firmy utrácejí například za stroje, připadá na ně více než třetina všech investic. Ve srovnatelné míře se investuje i do nemovitostí.

Vládní instituce a veřejná správa rovněž zaznamenaly mírný nárůst. Což je způsobeno dočerpáváním finančních prostředků z evropských fondů z programovacího období 2007 až 2013 a startem nových operačních programů, v nichž se dosud registrovaly žádosti v hodnotě 209 miliard korun. Z končících výzev se letos vyplatilo téměř 81 miliard korun.

Související