Letošní sucho patří k nejhorším v novodobé historii. A tak se politici rozhodli jednat. Ministerstvo životního prostředí před pár dny oznámilo, že na boj se suchem nasměruje více než osm miliard korun z evropských fondů.

Je určitě chvályhodné, že politici chtějí krajinu proměnit tak, aby lépe zadržovala vodu. Kvůli globální změně klimatu se v následujících desetiletích v Česku mírně zvýší průměrné teploty. Horkých období, kdy se voda ve velkém odpařuje z krajiny, tedy přibude.

Navíc extrémní výkyvy počasí budou častější – po suchu tak klidně nastoupí prudké srážky, vichřice, nebo rovnou krupobití. A přívaly vody mnohdy ani nedostanou pořádnou šanci vsáknout se do vyprahlé krajiny.

Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom Vám doručíme až domů. Více zde.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Nové mokřady, poldry nebo rybníky vybudované za osm miliard zadržování srážek mírně zlepší. Ale stávající opatření jsou z dlouhodobého pohledu jako vystřižená z hospodaření obce Kocourkov. Schopnost krajiny zadržovat vodu klesá kvůli dřívějším nákladným zásahům.

Ve velkém se narovnávaly meandrující řeky, během 20. století se zdejší vodní toky zkrátily o třetinu. Neprospělo ani nahrazování přírodě blízkých lesů monokulturami. Dnes situaci zhoršuje hojné zastavování volných ploch a nevhodné hospodaření na polích.

Schopnost orné půdy zadržovat vodu se snižuje kvůli používání těžké mechanizace. Škodí také velké lány bez remízků, nevhodné obdělávání polí ve svazích či nadměrné pěstování plodin jako řepka a hlavně kukuřice.

Za úvahu by tak určitě stálo lépe chránit úrodná pole. A také podrobně prozkoumat systém zemědělských dotací. Mnohdy totiž nevhodné nakládání s ornou půdou podporuje.

Související