Každý rok přijmou ministerstvo spravedlnosti, okresní soudy a Exekutorská komora tisíce stížností fyzických a právnických osob na chování exekutorů. Zhruba 15 procent je zpravidla oprávněných. Z velké většiny se to řeší napomenutím, výtkou nebo pokutou, v těch nejzávažnějších případech je podána k Nejvyššímu správnímu soudu kárná žaloba.

Jen za posledních pět let zahájil soud celkem 159 kárných řízení, přičemž mezi 50 exekutorů rozdělil pokuty v celkové výši 12,2 milionu korun. "Nejvyšší pokuta, kterou soud udělil, dosahovala 1,5 milionu korun. Exekutorka se dopustila hned několika přestupků. Například zabavovala věci, které byly vyloučeny z exekuce, prováděla nátlak na třetí osoby nebo navyšovala náklady," popisuje Antonín Stanislav z legislativního odboru ministerstva spravedlnosti.

Bránit se takovým praktikám je už při samotné exekuci velmi složité. Dlužník by si měl ještě předtím, než mu přijde soudní rozhodnutí, zjistit, jak celý proces probíhá, na co má exekutor právo a kam se v případě protiprávního jednání obrátit.

"Mnoho spotřebitelů netuší, že z pouhého dluhu nemohou rovnou skončit v exekuci, že musí mezitím proběhnout nalézací řízení u soudu, respektive že oprávněný musí mít v ruce platný exekuční titul, nejčastěji pravomocný rozsudek," upozorňuje Gerta Mazalová ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Pokud už dojde k samotné exekuci, je vždy lepší postup exekutora zkonzultovat. Existují totiž obranné prostředky, jak exekuci zastavit. Podle expertů by šly zastavit nejméně desítky probíhajících procesů. Kromě již zmíněných dozorových orgánů se mohou dlužníci obrátit na řadu sdružení, která poskytnou informace a poradí s dalším případným postupem.

Vedle Člověka v tísni nebo Sdružení obrany spotřebitelů lze zmínit také Poradny při finanční tísni, Bezplatné poradny zřízené přímo Exekutorskou komorou nebo Občanské poradny. V současné době připravují neziskové organizace web mapující poradenské instituce v jednotlivých městech.

Ideální by samozřejmě bylo vzít si právníka. Pokud ale dlužník nemá "ani korunu", mohou mu se sepsáním návrhu na zastavení exekuce nebo vyjmutí věci z exekuce pomoci právě v některé z poraden.

Návrh se podává přímo u soudního exekutora. Ten ho posoudí, a pokud je oprávněný, vydává do 30 dnů návrh na zastavení exekuce. V opačném případě se věc postupuje soudu.

"V případě, že dlužník v zákonné lhůtě zaplatil, a přesto mu byly zabaveny věci, může si je po kladném rozhodnutí soudu vyzvednout. Pokud exekutor zabavil věci, které nesměl zabavit, musí je vrátit na místo on sám," vysvětluje Stanislav.

Předejít řadě sporů by měl ale pomoci nový exekuční řád, který má upřesnit a zpřísnit pravidla pro provádění exekucí. Vymizet by tak mohly v podstatě všechny zmíněné prohřešky exekutorů. Pokud vše půjde podle plánu, měl by nový exekuční řád nabýt účinnosti v lednu příštího roku.

obalka Ekonom 2015 22- Jaké jsou nejčastější prohřešky exekutorů?

- Jak se lze proti nim bránit?

- A jak přesně pomůže nový exekuční řád?

Vše se můžete dočíst v aktuálním čísle týdeníku Ekonom, který je v prodeji do středy 3. června. V elektronické podobě je k dostání také na iPaduiPhonu a tabletu Samsung.

Související