Ministerstvo financí stále rozšiřuje seznam takzvaných nespolehlivých plátců DPH. Na listu těchto "riskantních" obchodníků je v současnosti přes 150 firem. Podle finanční správy neodvádějí daň tak, jak by měly, nereagují na výzvy finančních úřadů či například opakovaně neposkytují povinné informace.

Od začátku příštího roku se tato kritéria ještě rozšíří. Přibude k nim uvádění nepravdivých informací o sídle podnikatele. "Pokud firmě může hrozit zápis na seznam nespolehlivých plátců, je obecně z hlediska prevence velmi důležité vždy se správcem daně aktivně komunikovat a případné problematické situace včas řešit," uvádí obecné pravidlo náměstkyně ministra financí pro daně a cla Simona Hornochová. V souvislosti s nespolehlivými plátci DPH by si toho ale firmy měly zapamatovat daleko více.

Počet rizikových firem totiž právě kvůli rozšiřování podmínek nespolehlivosti poroste. A do problémů se mohou dostat i jejich obchodní partneři. Tedy firmy, které sice plní všechny svoje povinnosti, ale přesto jim hrozí, že na nich už jednou zaplacenou DPH začne stát vymáhat. A to jako na takzvaných ručitelích, protože společnost, s níž obchodovaly, daň neodvedla.

 

Pamatujte na všechno ve smlouvě

Nepříjemné situaci lze přitom jednoduše předejít. Firmy si mohou dopředu dohodnout, jak se vzájemně zachovají v okamžiku, kdy se jedna z nich dostane na seznam nespolehlivých plátců. Je tak možné, aby například s předstihem podepsaly, že v takové chvíli jejich smlouva zanikne či se jinak modifikuje.

"Zákony právo smluvní strany ukončit smlouvu neupravují. Dohodě obchodních partnerů o ukončení či případně přerušení spolupráce v případě, že se jedna ze smluvních stran objeví na seznamu nespolehlivých plátců, tak nijak nebrání," říká Jan Roub, legal director kanceláře Accace Legal. Takovou dohodu doporučuje uzavírat v písemně podobě, obvykle je součástí jiné smlouvy.

Označení firmy za nespolehlivého plátce totiž může podle Petra Neuschla, senior manažera daňového oddělení společnosti Deloitte, signalizovat určitou finanční nestabilitu a nespolehlivost. "Firma tím pádem může mít obecně problémy sehnat odběratele. Dá se říci, že se jedná o určité stigma, kterého se společnost pak jen těžko zbavuje a může v konečném důsledku vést ke ztrátě obchodních partnerů," dodává.

 

Co je třeba kontrolovat

Při obchodování s nespolehlivým plátcem je podle ministerstva financí nejjednodušší daň rovnou zaplatit finančnímu úřadu, a druhé společnosti tak tyto peníze vůbec neposílat. "Tím se firma zcela vyhne riziku ručení za nezaplacenou DPH," říká náměstkyně Hornochová.

Právě díky tomu podle ní nejsou těmito pravidly firmy omezeny ve výběru obchodních partnerů. Tento postup ale nebude používán při všech transakcích. Už jen kvůli tomu, že je administrativně náročný. To ostatně kritizuje i Hospodářská komora ČR.

Podnikatelé totiž musejí často kontrolovat, kdo na seznam nespolehlivých plátců, který je dohledatelný třeba na adrese www.daneelektronicky.cz, přibyl. "Rozhodným okamžikem pro posouzení ručení v případě nespolehlivého splátce je datum dodání zboží nebo služby. U ručení z titulu úhrady na takzvaný neregistrovaný účet je důležité datum provedení platby," upozorňuje Petr Neuschl.

"Vzhledem k tomu, že nespolehlivým plátcem se stává firma nejméně na rok, doporučujeme sledovat především u plnění významnějšího rozsahu tuto informaci nejen k datu uskutečnění zdanitelného plnění, ale preventivně také od počátku obchodního vztahu. Například před uzavřením smlouvy, před potvrzením objednávky a podobně," dodává pak Tereza Štanderová, daňová konzultantka ze společnosti Accace. Zároveň doporučuje tyto informace si kvůli případnému pozdějšímu dokazování archivovat.

 

Jak dostat z firmy znovu zaplacenou DPH

Jak ale řešit situaci, kdy firma zaplatí například svému dodavateli fakturu i s DPH, on daň neodvede, a odběratel tak musí peníze znovu zaplatit finančnímu úřadu? Částku určitě nemusí hned "odepsat". Naopak ji může poměrně jednoduše dostat celou zpátky, a to přímo od svého dodavatele.

Odběrateli totiž vznikne vůči dodavateli pohledávka. Tu mohou firmy vyřešit například takzvaným započtením. Odběratel je využije tím způsobem, že nezaplatí dodavateli peníze, které by mu měl uhradit za něco jiného, a oznámí mu, že vzájemné účty vyrovnal tímto způsobem. Dlužníka je také možné dohnat až před soud. Jednodušší variantou ale je mezi sebou se dohodnout.

 

Daň rovnou finančnímu úřadu

Pokud se firmy rozhodnou odvádět DPH rovnou finančnímu úřadu, měly by se na tom se svým obchodním partnerem dohodnout. "Z obchodního hlediska se doporučuje, aby si firma tento postup sjednala ve smlouvě, a vyhnula se tím tak případným soudním sporům s dodavatelem," říká Petr Neuschl.

"Při placení DPH za dodavatele je nutné použít speciální předčíslí bankovního účtu 80039, jako variabilní symbol uvést DIČ dodavatele, jako specifický symbol uvést DIČ příjemce a do zprávy datum uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru dd/mm/rrrr-P či u poskytnuté úplaty před datem uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru dd/mm/rrrr-U," popisuje pak konkrétní postup Tereza Štanderová.

Je také třeba počítat i s tím, že odběratel už nemůže požádat finanční úřad o vrácení daně. "Daň je evidována na osobním daňovém účtu dodavatele a odběratel k ní nemá žádné nároky. O vrácení daně může správce daně požádat pouze dodavatel," popisuje Štanderová.

Připraveno ve spolupráci s měsíčníkem Právní rádce.

Související