Sex, drogy, pašované cigarety nebo pančovaný alkohol jsou zboží jako každé jiné. Alespoň z pohledu ekonomické statistiky a zákonitostí trhu to platí beze zbytku.

"Najít vhodné zdroje dat z oblasti nelegální ekonomiky je občas detektivní práce," říká Jiří Vopravil, muž, který je v Česku hlavním dodavatelem statistických informací o tom, kolik peněz do tuzemské ekonomiky přináší mimo jiné výroba a prodej drog, prostituce nebo pašování alkoholu a cigaret.

"Nerad používám slovo černá ekonomika, protože vedle ní je i šedá, stínová a kdoví jaká. Když se řekne nelegální, tak víme, o čem je řeč. Bavíme se hlavně o oblasti nelegálních drog, sexbyznysu, nelegální výrobě lihovin a pašování," shrnuje Vopravil, který se tématu důkladně věnuje více než 15 let.

Bývalý pracovník ČSÚ dnes vyučuje statistiku na klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ale s někdejšími kolegy je stále v kontaktu a je i spoluautorem metodiky výpočtu, již od něho převzali například i italští statistici a pracuje s ní i Eurostat.

"Údaje přebíráme od pana Vopravila, který je v dané oblasti expertem. Pokud by se rozhodl, že se tomu přestane věnovat, museli bychom to samozřejmě nějakým způsobem zabezpečit sami," podotýká Vladimír Kermiet, který údaje o nelegální ekonomice na Českém statistickém úřadu dále zpracovává. "Snažíme se podchytit vše, co se v reálné ekonomice skutečně děje. Odhadujeme tedy například i zaměstnanost, která s nelegálními aktivitami souvisí," doplňuje Kermiet.

Suchý statistický přístup ilustruje fakt, že například sexuální služby poskytované cizincům se v národních účtech započítávají jako "vývoz služeb". Pokud si však chvíli s prostitutkou zaplatí Čech, jde o "konečnou spotřebu domácností".

Prodej drog zase oficiálně spadá do kategorie "maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy".

"Pro účely statistiky je jedno, jestli je to legální, nebo nelegální, je to prostě zboží a ten trh funguje naprosto stejně jako u legálního zboží. Dělí se to pak i do odvětví. Když jde o marihuanu, jde to do odvětví zemědělství, když pervitin, je to farmaceutické odvětví," poznamenává Vopravil.


titulEK30- Jak konkrétně přispívá nelegální byznys české ekonomice?

- Jak si stojíme v porovnání se zbytkem Evropy?

- Táhnou nelegální ekonomiku více drogy, nebo kradená auta?

Odpověď najdete v novém čísle týdeníku Ekonom (vychází ve čtvrtek 24. července), které přináší velké téma o nelegálním byznysu a jeho vlivu na českou ekonomiku. Přečíst si ho můžete i na iPadu a iPhonu, tabletu Samsung a dalších zařízeních se systémem Android.

Související