Studentů se každý semestr ptám, co si spojí s Německem. Nejčastěji zaznívají pracovitost, pořádek, dálnice s neomezenou rychlostí a komplikovaný jazyk. Často pak i názvy německých značek jako BMW nebo Siemens. Je však otázkou, do jaké míry tyto asociace odpovídají dnešní realitě.

Pracovitost a smysl pro pořádek jsou sice předmětem národní hrdosti, sami Němci však připouštějí, že u nich dochází ke změně. Mladá generace již mnohem větší důraz klade na mezilidské vztahy a volný čas.

Ani dálnice již nejsou tím, čím bývaly. Neomezenou rychlostí se projedete sotva po třetině z jejich délky. Rovněž složitost němčiny je u nás zbytečně přeceňována, neboť je ve své vnitřní logice velmi podobná češtině. A nakonec každý Čech už německy trochu umí, protože řada hovorových výrazů pochází právě z němčiny.

Ikonické německé značky jsou jistě ztělesněním úspěchu. Pro německé hospodářství jsou však neméně důležité malé a střední podniky. Ty vytvářejí více než polovinu HDP, zaměstnávají většinu zaměstnanců platících sociální pojištění a podílejí se téměř čtvrtinou na exportu.

Ještě impozantněji pak vypadá statistika takzvaných "skrytých šampionů," tedy firem, které jsou ve svém úzce vymezeném oboru mezi třemi největšími hráči v celosvětovém měřítku.

Německo jich má 1307, druhé USA jen 366. I nejmenší německé podniky už totiž dávno pochopily, že zdrojem úspěchu není technicky dokonalý produkt, ale především dokonalá znalost zákazníka.

Proto jsou Němci přeborníky v inovacích, přičemž nemusí jít nutně o složité technologie, ale jen o "drobné" marketingové inovace nebo efektivnější servisní služby.

Až budete příště projíždět Německem, zkuste se na chvíli zastavit. Uvidíte mnohem inspirativnější zemi, než byste si pomysleli. A když se zaposloucháte do hovoru v restauraci, zjistíte, že vlastně rozumíte, i když jste si mysleli, že neumíte německy.

Petr Král
vedoucí katedry mezinárodního obchodu VŠE

Související