Pyramidy v Abúsíru

1. Pod tíhou pyramid (cca 2700 před Kristem)
Architekt a vezír Imhotep vybudoval první pyramidu. Šlo o nábožensky zdůvodněný projekt veřejných prací, na němž o století později závisela až čtvrtina staroegyptské populace. Velkorysé stavby zprvu upevnily stát, posléze ale rozvrátily ekonomiku.

 

 

BattleofIssus333BC mosaic detail1 2. Rozhazováním k prosperitě (331 před Kristem)
Proslulý vojevůdce Alexandr Veliký a jeho pokladník Harpalos uvolnil do oběhu drahé kovy z pokladu poraženého perského krále. Očekával oživení obchodu. Ražba nivých mincí ale způsobila rychlý růst cen, který přispěl k rozpadu Alexandrovy říše.

 

600px Constantine multiple CdM Beistegui 2333. Každý syn jako otec (rok 332)
Římský císař Konstantin (který zavedl křesťanství) svými edikty dědičně připoutal rolníky, řemeslníky i městské úředníky ke svým profesím. Syn měl v zásadě dělat to samé a na stejném místě jako jeho otec. Císař očekával vyšší daňové příjmy, opatření místo toho vedla k umrtvení sociální mobility a tím k úpadku ekonomiky.

 

 

 

B Alexander III1

4. Křesťané proti bankéřům (rok 789)
Na koncilu v Cáchách katolická církev vydala v říši Karla Velikého zákaz lichvy, kdy „je žádáno více, než bylo dáno“, což poškodilo obchod. Podle nařízení papeže Alexandra III. z roku 1179 se usvědčení lichváři nesměli křesťansky pohřbít. V Itálii nařízení nerespektovali, jinde ve středověké Evropě se finančnictví stalo doménou Židů.

 

 

 

 

200px Philippe IV Le Bel5. Bohatý stát, chudí lidé (1302)
Francouzský král Filip Sličný se svými ministry Guillaume de Nogaretem a Enguerrandem de Marignym, zastánci centralizovaného státu, začal zavádět nové daně, což se stalo vzorem pro celou západní Evropu. Peníze potřeboval na dvůr a na své války, obyvatelstvo zchudlo a podléhalo podvýživě a epidemiím.

 

 

 

chung6. Začátek čínské izolace (1424)
Konzervativní konfuciánští učenci nepřející obchodu přiměli čínského císaře Chuang-si k zákazu námořních výprav, což znamenalo konec největší flotily tehdejšího světa. Čína se propadla do čtyřsetleté izolace, která postihla celou ekonomiku.

 

 

 

 

 

zdomingo7. Prokletí zlata Inků (1532)
Španělská honba za zlatem a stříbrem v Peru a Mexiku, nepřinesla upevnění ekonomiky, ale cenovou revoluci. Pádivá inflace se z Madridu přelila do celé Evropy. Hospodářskou politiku tehdejší supervelmoci navíc ovlivňoval dominikán Domingo de Soto, který tvrdil, že „fixní cena je vždy lepší než tržní a měl by ji v ideálním případě stanovovat stát“.

 

 

 

404px Kanuni8. Dědictví sultánova zákoníku (1683)
Neúspěšné obléhání Vídně ukázalo zaostávání Turecka. Jeho hospodářství podlomil náboženský a státní dirigismus a nedůvěra k novinkám i podnikání. Přispěl k tomu zprvu moderní, ale rigidní zákoník Sulejmana I. Ten podle doporučení Velkého muftího Mehmeda Ebussuuda kladl důraz na soulad se zásadami islámu.

 

 

 

 

 

466px John Law Casimir Balthazar mg 84509. Zprofanování papírových peněz (1720)
Pád banky a akciových společností pro obchod se zámořím založených ve Francii skotským dobrodruhem a finančníkem Johnem Lawem. Krach sice o něco snížil státní dluh, ale vyvolal nedůvěru k papírovým penězům a zastavil nezbytné hospodářské reformy.

 

 

 

 

 

509px Otto von Bismarck10. Cla železného kancléře (1879)
Německý kancléř Otto von Bismarck v souladu s teoriemi ekonomů „německé historické školy“, následovníků Friedricha Lista, zavedl přísná zemědělská a průmyslová cla. Podobně postupovali i v USA. Celosvětový ústup od politiky svobodného obchodu vystupňoval napětí a stal se jednou z příčin 1. světové války.

 

 

 

 

 


 

obalka Ekonom 192013- Jak velký podíl měli ekonomové na Velké hospodářské krizi... a na té poslední?

 

- Jaké další ekonomické omyly v historii vedly k válkám?

 

- A nepohybuje se náhodou svět jen ve velkých ekonomických cyklech, v nichž má pochybení jednoho ekonoma jen pramalý vliv?

 

Odpovědi na tyto otázky, společně s dalšími příklady ekonomických pohrom z historie lidstva, najdete v novém čísle týdeníku Ekonom (19/2013), které přináší velké téma Co už svět zaplatil za špatné ekonomy.

 

 

 

 

 

Související