S čistým ziskem 1,97 miliardy korun hospodařil podle týdeníku Ekonom v loňském roce provozovatel páteřní elektrické sítě ČEPS. Oproti roku 2011 zisk klesl o půl miliardy korun, přesto se jedná o druhý nejlepší výsledek za posledních pět let.

 

Státem vlastněný provozovatel přenosové soustavy za loňský rok vykázal tržby 16,2 miliardy korun, tedy o jednu miliardu více než v předchozím roce. Na jejich výši se příznivě projevilo loňské rozšíření společného česko-slovenského trhu s elektřinou o Maďarsko, což zvýšilo zájem firem o přeshraniční obchodování.

 

Letošní zisk bude pravděpodobně nižší než loni, a sice 1,27 miliardy korun před zdaněním. Na jeho výši bude mít vliv přísnější nastavení cenové regulace ze strany Energetického regulačního úřadu. Jak podnik přiznává ve své výroční zprávě, udržení provozu elektrické sítě bez výpadků je rok od roku náročnější. „Největšímu náporu čelila loni přenosová soustava v měsíci únoru, kdy po dobu několika dní protékalo přes českou síť několikanásobně větší množství elektřiny, než obvykle,“ zmínil ředitel Sekce dispečerské řízení Miroslav Šula.

 

Zdrojem potíží jsou zpravidla velké větrné parky na severovýchodě Německa. Vzhledem k nedostatečnému propojení sítí bývalého východního a západního Německa přebytečný proud teče přes české území do Bavorska a Rakouska. Zatížení české přenosové sítě loni zvýšily i problémy zemí na jihu a jihovýchodě Evropy, které vinou sucha vyrobily méně elektřiny ve vodních elektrárnách a staly se tak více závislými na dovozu proudu.

 

K vyšší stabilitě české páteřní sítě má přispět i masivní investiční program. Jen loni ČEPS vynaložil na investice téměř 3,8 miliardy korun. Dokončil vedení 400 kV Chotějovice–Výškov, jež umožní připojení nového bloku uhelné elektrárny Ledvice, a také transformovnu u obce Kletné, která posílí a zkvalitní dodávky elektřiny v Moravskoslezském kraji.

 

Související